Luovuusvalmentajakoulutus TCA (tietoisuustaitopohjainen)

Opetusmuoto

Lähiopetus

Laajuus

34 op

Kesto

14.3.2020 - 17.1.2021

Paikka

Kälviä

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan kansanopisto

Hinta

3600€

Tavoite

Oletko kiinnostunut luovuudesta, ihmisyydestä, hyväksyvästä tietoisesta läsnäolosta (Mindfulness) ja valmennuksesta?
Oletko halukas tutkimaan luovuuden eri ilmenemismuotoja läsnäolon kautta kansainvälisten luovan työn ammattilaisten kanssa?
Oletko utelias lähtemään tutkimusmatkalle itseesi, läsnäoloon, elämään ja valmennuksen maailmaan luovuuden näkökulmasta?
Etsitkö luovuuden ja valmennuksen työvälineitä omassa elämässäsi tai työssäsi?
Haluaisitko lisätä luovuutta, intuition käyttöä, läsnäoloa ja elämän iloa?
Haluaisitko toimia luovuusvalmentajana? (Mindfulness based Creativity Coach)

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita luovuudesta, hyväksyvästä tietoisesta läsnäolosta (Mindfulness) ja valmentamisesta.
Koulutus keskittyy luovuusvalmennuksen soveltamismahdollisuuksiin omassa elämässä ja työssä, sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisessä.
Koulutus soveltuu kaikille, jotka tavalla tai toisella toimivat luovuuden parissa, ovat kiinnostuneita luovuudesta ja kaipaavat itselleen uusia välineitä omaan elämään tai työhön, hyväksyvän tietoisen läsnäolon (Mindfulness) tai valmennuksen näkökulmasta. Koulutusta voidaan hyödyntää mm. kasvatus-, opetus-, kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalalla.

Sisältö

Tietoisuustaitopohjainen luovuusvalmennus on valmennusmuoto, joka kuuluu luoviin tietoisuustaitovalmennuksiin.
Se on monialainen valmennusmuoto, jossa luovuuden näkökulmaan ja metodeihin yhdistyy muun muassa kognitiivisen käyttäytymistieteen työvälineitä (HOT-työskentely valmennuksen näkökulmasta), tietoisuustaitoharjoitukset, sekä kokemuksellinen oivaltava prosessiluontoinen oppiminen.

Koulutus avaa tietoisuustaitopohjaisen luovuusvalmennuksen prosesseja ja keskeisiä luovia työskentelytapoja käytännönläheisesti ja kokemuksellisen oivaltavan oppimisen näkökulmasta.

Koulutus tarjoaa opiskelijoille aktiivisia välineitä ja näkökulmia luovien työskentelytapojen hyödyntämiseen, intuition aktivoimiseen, tietoisuustaitojen harjoittamiseen, HOT-työskentelyn perusperiaatteisiin, sekä valmennuksellisia tietoja ja taitoja luovuusvalmentajana toimimiseen.

Koulutuksen keskiössä on ryhmän yhteinen ja jokaisen yksilön oma tutkimusmatka eri luovuuden ilmenemismuotojen ja hyväksyvän tietoisen läsnäolon kautta ihmisyyteen, olemassaoloon, ja oman korkeimman potentiaalin vapauttamiseen.

Luovuuden aktivointi sekä tietoisuustaitojen harjoittaminen vaikuttavat myönteisesti kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Itsetuntemus lisääntyy, elämänilo kasvaa, stressitaso laskee, resilienssi vahvistuu, muutoksen kohtaaminen ja uuden luominen helpottuu, tunnetaidot syvenevät, omien vahvuuksien tunnistaminen vahvistuu, sekä sisäinen tietoinen johtajuus oman elämän suhteen kasvaa.

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena.

Opiskelija
- perehtyy luovuusvalmennuksen dynamiikkaan tietoisuustaitojen ja luovan prosessin aktivoinnin näkökulmasta
- perehtyy luovuusvalmentamiseen tietoisuustaitopohjaisen viitekehyksen, luovan virtaavan työskentelyn sekä harjoitteluprosessin kautta
- saa valmiuksia valmentaa omia ja asiakkaan luovuuden aktivointiin liittyviä prosesseja
- saa valmiuksia käsitellä valmennuksellisesti luovaan prosessiin liittyviä vaiheita
- saa valmiuksia toimia luovuusvalmentajan tehtävissä
- saa valmiuksia luovuusvalmennuksen hyödyntämiseen omassa elämässä sekä työssä
Koulutuksen laajuus on 34 opintopistettä yhteensä 900 tuntia.

Koulutus koostuu kahdeksastatoista lähipäivästä, joissa kokemukselliset luovuuden aktivoinnin ja interaktiiviset valmennukselliset pienryhmä /parityöskentelyosuudet vuorottelevat. Lähipäivät sisältävät Palestra -osuuden, (kokemukselliseen oppimiseen perustuvaa harjoittelua) joissa opintojakson aiheita syvennetään.

Koulutuksen aikana luovuuden teemojen mukaisesti, lähiopetusjaksoilla vierailee kansainvälisiä luovan työn ammattilaisia. Vierailevat opettajat vahvistetaan myöhemmin.

Koulutuksen päätteeksi järjestetään kaikille avoin näyttely, jossa koulutuksen aikana syntyneet luovat ryhmän tuotokset ovat nähtävillä.

Sisältö jakaantuu laajuudeltaan seuraavasti:

18 lähipäivää, yhteensä 9 kahden päivän lähiopetusjaksoa Kälviällä 144h
Alla oleviin sisältöihin ja tehtäviin sisältyy ohjattua verkko-opiskelua yhteensä 250h

Etäopiskelupäivät ja etätehtävät (30kpl) 270h
Tietoisuusharjoitukset (4-6h/vko x 45vko) 216h
Harjoitusvalmennukset (20 kpl + kirjallinen työ) 120h
Oppimispäiväkirja 50h
Valmennukselliset välineet 50h
Tietoinen Luovuuden Elämänsuunnitelma 50h
Opinnäytetyö

Lähiopetusjaksot 2020-2021

1. 14.-15.3.2020 Mindfulness, Luovuuden vapauttaminen, Tietoisuus, liike ja hengitys
2. 18.-19.4.2020 Intuitiivinen luova maalaaminen
3. 16.-17.5.2020 Ääni, sointi, musiikki
4. 8.-9.8.2020 Teatteri, improvisaatio, tanssi
5. 12.-13.9.2020 Ekspressiivinen askartelu, muovailu/kuvanveisto
6. 17.-18.10.2020 Kuva, valokuva, video
7. 21.-22.11.2020 Luova vapaa kirjoittaminen
8. 12.-13.12.2020 Ryhmän yhteenveto tuotetuista valmennuksellisista välineistä
9. 16.-17.1.2021 Avoin loppunäyttely/tapahtuma

Koulutukseen valinta tapahtuu kirjallisen hakemuksen ja henkilökohtaisen haastattelun sekä soveltuvuusarvionnin perusteella. Hakijalta edellytetään hyviä psykososiaalisia taitoja ja empatiakykyä, sekä sitoutuneisuutta koulutukseen. Aikaisempaa kokemusta koulutukseen liityvistä aiheista ei tarvita.

Lisätietoja

Koulutuksen sisällön tuottaa ja opetuksesta vastaa Transformative Coaching Lab & Transformative Coaching Academy:n koulutustiimi.
Info: FB LuovuusvalmentajakoulutusTCA, www.transformativelab.fi

Koulutuksen jälkeen on mahdollista jatkaa Elä ja valmenna Hyvää Elämää- Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin valmentava asiantuntija –opintoihin.

Koulutuksen järjestäjä pidättää itselleen oikeuden muutoksiin.

Koulutus toteutuu Keski-Pohjanmaan Kansanopistolla Kälviällä, jossa on mahdollista yöpyä kurssihotellissa. Koulutusmaksu laskutetaan kuukausierissä. Koulutusmaksu sisältää lounaan lähiopetuspäivinä. Lisätiedot: koulutuksen sisältö: Taina Hannele Marja-aho puh. 040 5363891: Leena Vainio puh. 050 3003 515. Käytännön järjestelyt: Keski-Pohjanmaan kansanopisto, puh. 040 8085 035/koulutussihteeri tai info.kansanopisto(at)kpedu.fi

Viimeksi muokattu: 20.1.2020