Hyvinvointivalmentaja

Opetusmuoto

Monimuoto-opetus

Laajuus

34 op

Kesto

5.10.2019 - 9.8.2020

Paikka

Kälviä

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan kansanopisto

Hinta

2400 €

Tavoite

Hyvinvointivalmentaja -koulutuksen tarkoituksena on antaa tietoa, sekä valmennuksellisia ja toimivia välineitä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, sen johtamiseen ja valmentamiseen. Lisätä tietoisuustaitoja, psykologista joustavuutta ja kokemuksellisesti Hyvää Elämää Hyväksymis- ja omistautumisterapian periaatteiden mukaisesti. Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa ja valmentaa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin sekä tietoisuustaitojen asiantuntijoita ja kasvattaa hyvinvointiosaamista. Valmentaa yksilöä toimimaan itseohjautuvasti ja ratkaisukeskeisesti, sekä luoda valmennuksellisia välineitä kokonaisvaltaisesti Hyvän Elämän kokemiseksi. Antaa valmiuksia toimia hyvinvointivalmentajan tehtävissä ja hyvinvoinnin kehittäjinä omassa elämässä sekä hyvinvointisidosryhmien kentässä.

Sisältö

Koulutuksen laajuus on 23 opintoviikkoa (34 op) yhteensä 900 tuntia. Koulutus koostuu kahdeksastatoista lähipäivästä, joissa teoriaosuudet ja interaktiiviset valmennukselliset pienryhmä /parityöskentelyosuudet vuorottelevat. Lähipäivät sisältävät Palestra -osuuden, (kokemukselliseen oppimiseen perustuvaa harjoittelua) joissa opintojakson aiheita syvennetään valmentaen. Koulutukseen sisältyy 30 verkko-opiskelupäivää, omaan ja asiakkaan hyvinvointiin liittyviä oppimistehtäviä ja hyvinvointisuunnitelman laatiminen.

Toteutus

Sisältö jakaantuu laajuudeltaan seuraavasti: Lähiopetus: 18 lähipäivää, yhteensä 9 kahden päivän lähiopetusjaksoa (144 tuntia). Etäopiskelu: 30 etäopiskelupäivää jotka ajoittuvat lähiopetusjaksojen väliin. Oppimispäiväkirja 100h. Etätehtävät (30kpl) 120h. Tietoisuusharjoitukset (4-6h/vko x 45vko) 216h. Harjoitusvalmennukset + raportointi (20 kpl ) 120h. Valmennukselliset välineet 50h. Hyvinvointisuunnitelma 50h. Opinnäytetyö 100h.
Opiskelija
- perehtyy kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin tietoisuustaitojen sekä Hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) näkökulmasta
- perehtyy hyvinvointivalmentamisen dynamiikkaan kognitiivisen teoreettisen viitekehyksen sekä aktiivisen harjoitteluprosessin kautta
- saa valmiuksia johtaa ja valmentaa omia ja asiakkaan hyvinvointiin liittyviä prosesseja
- saa valmiuksia käsitellä valmennuksellisesti hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä
- saa valmiuksia toimia hyvinvointivalmentajan tehtävissä ja hyvinvoinnin kehittäjinä omassa elämässä sekä hyvinvointisidosryhmien kentässä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin suunnittelussa ja toteuttamisessa
- saa valmiuksia hyvinvointivalmennuksen hyödyntämiseen omassa työssä
Lähiopetuspäivät: 5.-6.10.2019, 9.-10.11.2019, 7.-8.12.2019, 4.-5.1.2020, 8.-9.2.2020, 14.-15.3.2020, 18.-19.4.2020, 16.-17.5.2020, 8.-9.8.2020

Lisätietoja

Koulutukseen valinta tapahtuu kirjallisen hakemuksen ja henkilökohtaisen haastattelun sekä soveltuvuusarvioinnin perusteella, Haastattelut järjestetään hakijamäärästä riippuen seuraavina ajankohtina: 14.-15.8., 20.-21.8 ja 18.-19.9.

Hakijalta edellytetään hyviä psykososiaalisia taitoja ja empatiakykyä, sekä sitoutuneisuutta koulutukseen. Koulutuksen sisällön tuottaa ja opetuksesta vastaa Transformative Coaching Lab & Transformative Coaching Academy:n hyvinvointivalmentajien asiantunteva koulutustiimi. Vastuukouluttajana on koulutusjohtaja Leena Vainio.

Koulutus toteutuu Keski-Pohjanmaan Kansanopistolla Kälviällä, jossa on mahdollista yöpyä kurssihotellissa. Koulutusmaksu laskutetaan kuukausierissä. Koulutusmaksu sisältää lounaan lähiopetuspäivinä. Lisätiedot: koulutuksen sisältö: Leena Vainio puh. 050 3003 515. Käytännön järjestelyt: Keski-Pohjanmaan kansanopisto, puh. 040 8085 035/koulutussihteeri tai info.kansanopisto(at)kpedu.fi

Hakuaika päättynyt

Viimeksi muokattu: 20.1.2020