Peruslääketieteen opinnot (LKL)

Opetusmuoto

Monimuoto-opetus

Kesto

Paikka

Kokkola

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan kansanopisto

Hinta

80 €/seminaari

Tavoite

Tavoitteena on, että opiskelija
- perehtyy ihmisen fysiologiaan ja anatomiaan
- tuntee elävän solun toiminnot ja eri elinten toiminnot pääpiirteittäin
- tuntee lääkehoidon periaatteet
- tuntee erilaiset sairauksien aiheuttajat ja elimistön reaktiot niihin
- tuntee ravitsemusopin perusteet
- ymmärtää kivun kokemuksen ihmisen elämänkaaren eri vaiheissa
- kehittää kriittistä ajatteluaan tiedon hankinnassa ja sen soveltamisessa
- osaa perustella eettisiä periaatteitaan omassa työssään tuntee keskeisen terveydenhuollon lainsäädännön, joka ohjaa täydentävien hoitomuotojen toteuttamista

Kohderyhmä

Kaikille joita kiinnostaa ihminen kokonaisuudessaan. Luontaishoitaja-, vyöhyketerapia- ja akupunktiohoitajaopiskelijoille sekä terveydenhoitoalalle aikoville tämä on hyvä startti. Ihmisen hoitaminen lähtee siitä, että tunnemme anatomian ja fysiologian perusteet.

Sisältö

Kokonaisuus koostuu tautiopin & lääkehoidon perusteista, etiikasta, lainsäädännöstä & kansanterveystieteen perusteista.
Solu, kudokset, nestetasapaino ja aineenvaihdunta yhtenä osa-alueena.
Sydämen ja verenkierron terveys ja tautioppi

Hengityselinten terveys ja tautioppi
Ruuansulatuselinten ja muiden sisäelinten terveys ja tautioppi
Hermoston terveys ja tautioppi
Luuston, nivelten, tukirangan, lihasten ja jänteiden terveys ja tautioppi (hampaisto ja purentaongelmat)
Hormonit ja niiden vaikutus terveyteen
Aistinelinten terveys ja tautioppi / ihotaudit
Psykologia ja mielenterveys / hyvä olo
Erityisherkkyydet
Lopputentti, joka tehdään kotona

Toteutus

Koulutuksessa on 11 seminaaria sekä ohjattu lopputentti. Koulutus toteutetaan monimuoto- opetuksena. Jokainen seminaari on oma kokonaisuutensa, jossa on anatomia- ja fysiologiaosuus sekä tautioppi.
Voit suorittaa joko koko kokonaisuuden tai valita erillisiä jaksoja. Jokaisesta seminaarista on mahdollista saada suoritustodistus. Koulutus sisältää lähiopetusta, välitehtäviä sekä osaamisen näyttöjä. Päivän päätteeksi saa etätehtäviä, jotka tehdään ennen seuraavaa seminaaria. Ohjaus tapahtuu tietokoneen välityksellä ja aina saa kysyä kouluttajalta neuvoa.

Koulutuksen laajus on 15 op, joka täyttää esim. Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry asettamat kriteerit lääketieteen opinnoille.

Akupunktiohoitaja, kiinalaisen lääketieteen ja akupunktion perusteet- koulutuksessa opiskeleville tulee lisäksi laajoja oppimistehtäviä 15 opintopisteen verran (240€). Näin täyttyy ETCMA:n vaatima 30 opintopisteen laajuus.

Akupunktiohoitajaopiskelijoille 12idetään infotilaisuus ennen opintoja.

Seminaarit toteutetaan Kokkolassa. Seminaaripäivä on lauantaisin klo. 8.30 alkaen. Päivän ohjelman saat ennen seminaaria kouluttajalta. Seminaaripäivät ovat loppuvuonna 2019: 9.11. ja 14.12. Kevät 2020: 25.1., 15.2. 28.3., 25.4., 23.5., 13.6.
Soita tai laita sähköpostia kouluttajalle ennen seminaaria, johon aiot osallistua.

Lisätietoja

Koulutukseen on jatkuva haku - tervetuloa mukaan!
Opiskelijat ovat kokeneet, että vuorovaikutuksellinen lähiopetus opettajan ja opiskelijoiden kesken takaa syvällisemmän oppimisen kuin verkkokurssit.

Kouluttaja: Tarja Kovalainen esh/klö/th/vyöhyketerapeutti/life coach
Sisällöstä voit kysyä lisätietoja kouluttajalta, hän vastaa kyselyihin mielellään: puhelinnumero 044 3372980 tai tarja.anneli.kovalainen@gmail.com
Koulutus pidetään Kokkolassa. Jos tarvitset majoitusta, Keski-Pohjanmaan kansanopistolla Kälviällä on mahdollisuus majoittua edullisessa kansanopiston kurssihotellissa. Majoitukseen ym. käytännön järjestelyihin liittyvät tiedustelut koulutussihteeri puh: 040 8085035 tai info.kansanopisto@kpedu.fi

Viimeksi muokattu: 19.1.2020