Teknisen suunnittelun perustutkinnon osia, monimuotototeutus

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa tutkinnon osa tai osia Teknisen suunnittelun perustutkinnosta ja työllistyä koulutusta vastaaviin tehtäviin valitsemallaan toimialalla. Koulutus antaa valmiuksia toimia suunnittelutehtävissä tai sitä avustavissa tehtävissä.

Tutkinnon osan/osien suorittamisen lisäksi mahdollista suorittaa Teknisen suunnittelun perustutkinto, joka antaa laaja-alaiset ammatilliset perustiedot ja valmiudet toimia erilaisissa avustavissa työtehtävissä mm. rakennus-, sähkö-, LVI- sekä muissa vastaavissa suunnittelutoimistoissa. Työtehtävät liittyvät suunnitelmapiirustusten ja muiden suunnitteludokumenttien tuottamiseen ja ylläpitämiseen, erilaisten suunnitteluun liittyvien asiakirjojen tekemiseen, 3D-mallintamiseen, visualisointiin ja 3D-tulostamiseen tietotekniikan tarjoamien sovellusten avulla.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti aikuisopiskelijoille. Se soveltuu myös alaa vaihtaville sekä teknisestä suunnittelusta kiinnostuneille henkilöille.

Lisätietoa valintaperusteista ja vaatimuksista löydät täältä: https://www.kpedu.fi/hakijalle/hakeutuminen-koulutukseen/valintaperusteet-ja-vaatimukset

Sisältö

Koulutukseen sisältyy suunnitteluprojektissa toimimiseen liittyvien perusopintojen lisäksi suuntautumisvaihtoehdot rakennusteknisessä suunnittelussa tai teollisuuden suunnittelussa toimimisesta:

Suunnitteluprojektissa toimiminen -tutkinnon osa 45 osp:
• Projektinhallinta, toimisto-ohjelmat, dokumentointi, asiakaspalvelu, tietoturva
• 2D-suunnittelun perusteet, tekninen piirustus, 3D-suunnittelun perusteet, koneensuunnittelu, arkkitehtisuunnittelu
• Osaaminen osoitetaan näyttönä työpaikalla

Rakennusteknisessä suunnittelussa toimiminen -tutkinnon osa 45 osp:
• Tietotekniset taidot, 2D-rakennussuunnittelu, tekninen rakennuspiirustus, arkkitehtisuunnittelu
• Osaaminen osoitetaan näyttönä työpaikalla

Teollisuuden suunnittelussa toimiminen -tutkinnon osa 45 osp:
• Tietotekniset taidot, 2D-teollisuus-suunnittelu, koneenpiirustus, 3D-mallinnus ja dokumentointi, teollisuuden suunnittelu ja asiakirjat
• Osaaminen osoitetaan näyttönä työpaikalla

Koulutus on monimuotokoulutusta, joka koostuu lähiopetuksesta, verkko-opinnoista sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Lähiopetusta on pääsääntöisesti kahtena päivänä viikossa.

Opintojen alussa sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan sinulla jo oleva osaaminen, esim. työssä tai aiemmissa opinnoissa hankittu osaaminen. Opintojen sisältö, toteutustapa ja arvioitu kesto tarkentuvat HOKS-suunnitelman laadinnan yhteydessä.

Linkki tutkinnon perusteisiin

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksesta:
Hakijapalvelut, p. 040 808 5010, hakijapalvelut(at)kpedu.fi

Voit tiedustella oppisopimuspalveluistamme mahdollisuutta suorittaa koulutus oppisopimuksella. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta: https://www.kpedu.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus

Yhteystiedot

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Talonpojankatu 6, 67100 KOKKOLA


Hakijapalvelut

Puhelin: 040 808 5010

Janette Pyörre aloitti teknisen suunnittelun perustutkinto-opinnot tammikuussa 2016. Koulutuksessa opetellaan suunnitelmapiirustusten tuottamista ja ylläpitämistä, erilaisten suunnitteluun liittyvien julkaisujen tekemistä, 3D-mallintamista ja visualisointia.

Lue lisää