Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Kokkola, yhteishaku 2023

Tavoite

Koulutus antaa sinulle hyvän osaamisen kasvatuksen, hoidon ja huolenpidon sekä kuntoutumisen tukemisen työtehtäviin yhteistyössä työelämän kanssa. Lähihoitajakoulutuksesta saat ihmisläheisen ammatin, jonka työllistymisnäkymät ovat erinomaiset.

Lähihoitajan tutkinnon suoritettuasi voit osaamisalastasi riippuen toimia mm. seuraavissa työympäristöissä: päivystyspoliklinikalla, kuntoutusosastoilla ja -laitoksissa, päiväkodeissa, perusopetuksessa avustajana ja lastenosastoilla, asumisyksiköissä, toimintakeskuksissa ja sairaalaosastoilla, vuodeosastoilla, palvelutaloissa, kotihoidossa, toimintakeskuksissa ja henkilökohtaisena avustajana.

Kohderyhmä

Yhteishaku on tarkoitettu perusopetuksen ja valmentavan koulutuksen päättäville nuorille. Yhteishaussa voivat lisäksi hakea muut vailla toisen asteen tutkintoa olevat.

Koulutuksen ja ammatin keskeisessä asemassa ovat opiskelija sekä asiakas tai potilas, avun ja tuen tarpeessa oleva henkilö. Halu auttaa, hyvät vuorovaikutustaidot ja ammatin tekniset ja teoreettiset taidot ovat osa lähihoitajan ammattiosaamista. Ammatin lähtökohta on ihmisen kunnioittaminen kaikissa elämäntilanteissa.

Tutkinnossa on terveydentilaa koskevia vaatimuksia opiskelijaksi hakeville:
https://bit.ly/2njUFsY

Sisältö

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto koostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Opinnot sisältävät lääkelaskuja, joten matemaattisista taidoista on hyötyä.

Osaamisalat (oa) 75 osp, joista koulutuksen aikana valitaan yksi:
- Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen oa
- Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon oa
- Mielenterveys- ja päihdetyön oa
- Sairaanhoidon ja huolenpidon oa
- Vammaistyön oa

Toteutuvat osaamisalat päätetään aloitusta edeltävänä keväänä.

Lähihoitajaksi opiskellaan Kokkolassa Ammattikampuksella.

Voit valita myös ammattilukion, jolloin suoritat Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon lisäksi ylioppilastutkinnon ja lukion oppimäärän. Ammattilukioryhmään voimme ottaa vain rajallisen määrän opiskelijoita ja valinnat tehdään todistuskeskiarvon perusteella.

Alalle järjestetään soveltuvuuskoe. Soveltuvuuskokeen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
Soveltuvuuskokeessa käytetään Opetushallituksen laatimaa valintaryhmäkohtaista koeaihiota ja pisteytystä. Koe on hakijalle maksuton. Kaikki hakijat kutsutaan kokeeseen.

Koe muodostuu hakijan aloitteellisuutta ja vastuullisuutta, sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista sekä ongelmanratkaisutaitoja mittaavista osista. Hyväksytystä soveltuvuuskokeesta hakija saa 1-10 pistettä. Pistemäärällä 0 ei voi tulla valituksi.

Pisteet muodostuvat seuraavasti:
- Aloitteellisuus ja vastuullisuus 0-3 p.
- Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen 0-4p
- Ongelmanratkaisutaito 0-3p.
- Kokeesta pois jääminen (ei osallistunut) tai hylätty soveltuvuuskoe 0 pistettä

Linkki tutkinnon perusteisiin

Lisätietoja

Lähihoitajan tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Tyypillisiä alan jatko-opintoja ovat esimerkiksi:
- Sairaanhoitaja, Kätilö, Sosionomi, Fysioterapeutti, Toimintaterapeutti, Terveydenhoitaja (AMK)
- Terveys-tai hoitotieteiden sekä sosiaalityön koulutus yliopistoissa
- Mielenterveys- ja päihdetyön, terveysalan tai hieronnan ammattitutkinto
- Hieronnan, kasvatus- ja ohjausalan, kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen, mielenterveys- ja päihdetyön tai vanhustyön erikoisammattitutkinto

Lisätietoja koulutuksesta:
hakijapalvelut(at)kpedu.fi tai p. 040 808 5010

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi

Yhteystiedot

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Närvilänkatu 8, 67100 KOKKOLA


Hakijapalvelut

Puhelin: 040 808 5010

Nepalilaissyntyinen Kabita K C, 24, tekee lähihoitajan työtä Koivurinteen pal­velukodissa Pietarsaaressa. Tällä hetkellä hän työskentelee intervallihoito-osastolla. Työtehtäviin kuuluu mm. asukkaiden hoivaa ja huolenpitoa sekä toimintakyvyn ja omatoimisuuden edistämistä.

Lue lisää

Kokkolalainen Olli Ontronen oli jämäh­tänyt kaupan alalle 11 vuodeksi, vaikka ei kokenutkaan alalla vallitsevan raha ratkai­see -mentaliteetin sopivan hänen luon­teelleen. Vuonna 2017 hän päätti vihdoin ryhtyä miettimään uusia mahdollisuuksia työrintamalla, ja hakeutui opiskelemaan lähihoitajaksi.

Lue lisää

Terveydenhoitoala tulee tulevaisuudessa kärsimään yhä merkittävämmästä työvoi­mapulasta, ja siksi kaikki apukädet ovat tarpeen – vaikkapa robotin muoviset sel­laiset. Keski-Pohjanmaan ammattiopiston OnniRobo -hankkeessa työskentelevät hoitotyön opettajat Anssi Pulkkinen, Sonja Pynssi ja Niko Kaukonen sekä IT- ja media-alan opettaja Kirsi Oikari­nen saivat hiljattain käydä tutustumassa Örebrossa sijaitsevaan innovaatioasun­toon, jossa esiteltiin uusia apuvälineitä hoitajien työnteon helpottamiseksi.

Lue lisää

Sanotaan, että sote-alalla työskennellään kutsumusammatissa. 19-vuotiaan lähihoitajaopiskelija Iida Ojan kohdalla väite pitää jokseenkin paikkansa.

Lue lisää

Kokkolassa Kirkonmäen päiväkodissa työskentelevä Kira Myllykangas kertoo päätyneensä alalle omakohtaisten kokemusten innostamana.

Lue lisää

Yli kymmenen vuotta kaupan alan töitä tehnyt Marika Andersson-Petäjä allekirjoittaa tutun totuuden, jonka mukaan hoitoala on kutsumusammatti.

Lue lisää

Viisi vuotta Kokkolassa asunut Bishow Kunwar opiskelee lähihoitajaksi. Nepalista Suomeen muuttanut Kunwar kävi Kokkolaan muutettuaan ensin kielikurssin, jonka jälkeen hän hakeutui sosiaali- ja terveysalalle valmistavaan koulutukseen.

Lue lisää

Ensihoidon osaamisalasta valmistunut lähihoitaja Pasi Saari aloitti heti valmistuttuaan työt hoitotason ambulanssissa Pietarsaaressa.– Unelmatyöpaikka, hän toteaa hymyssä suin.

Lue lisää

Sosiaali- ja terveysala oli viimeisenä Vilhelmiina Kellokosken uratoivelistalla nuorena. Tie veikin hänet Etelä-Suomeen ensin ravintola-alan työhön ja sitten puutarha-alan opintojen jälkeen kukkakauppaan töihin. 

Lue lisää

Piia Koski-Vähälä Kannuksesta opiskelee aikuisopintoina sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa. Hän aloitti opinnot syksyllä 2014 ja valmistuu mielenterveyden ja päihdetyön osaamisalalta lähihoitajaksi lokakuussa 2016.

Lue lisää