Hyvinvointivalmentaja TCA

Tavoite

Hyväksymis- ja omistautumisterapiaan (HOT) pohjautuvan Hyvinvointivalmentaja TCA- koulutuksen tarkoituksena on:
-Antaa tietoa, sekä valmennuksellisia ja toimivia välineitä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, sen johtamiseen ja valmentamiseen.
- Lisätä tietoisuustaitoja, psykologista joustavuutta ja kokemuksellisesti Hyvää Elämää Hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) periaatteiden mukaisesti.
- Kouluttaa ja valmentaa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin sekä tietoisuustaitojen asiantuntijoita ja kasvattaa hyvinvointiosaamista.
-Valmentaa yksilöä toimimaan itseohjautuvasti ja arvojen mukaisesti, sekä luoda valmennuksellisia välineitä kokonaisvaltaisesti Hyvän Elämän kokemiseksi.
Koulutus antaa monipuolisia valmiuksia toimia hyvinvointivalmentajana sekä hyvinvoinnin asiantuntijana ja kehittäjänä hyvinvointisidosryhmien kentässä eri sektoreilla.

Sisältö

Opiskelija
- perehtyy kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin tietoisuustaitojen sekä Hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) näkökulmasta
- perehtyy hyvinvointivalmentamisen dynamiikkaan kognitiivisen teoreettisen viitekehyksen sekä aktiivisen harjoitteluprosessin kautta
- saa valmiuksia johtaa ja valmentaa omia ja asiakkaan hyvinvointiin liittyviä prosesseja
- saa valmiuksia käsitellä valmennuksellisesti hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä
- saa valmiuksia toimia hyvinvointivalmentajana ja hyvinvoinnin kehittäjänä hyvinvointisidosryhmien kentässä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin suunnittelussa ja toteuttamisessa
- saa valmiuksia hyvinvointivalmennuksen hyödyntämiseen omassa työssä
- käy itse syvällisesti läpi kokemukselliseen oivaltavaan oppimiseen perustuvan hyvinvointivalmennusprosessin

Koulutuksen laajuus on 34 op, yhteensä 900 tuntia.

Koulutus koostuu kahdeksastatoista lähipäivästä, joissa teoriaosuudet ja interaktiiviset valmennukselliset pienryhmä /parityöskentelyosuudet vuorottelevat.
Lähipäivät sisältävät Palestra -osuuden, (kokemukselliseen oppimiseen perustuvaa harjoittelua) joissa opintojakson aiheita syvennetään valmentaen.
Koulutukseen sisältyy 30 verkko-opiskelupäivää, omaan ja asiakkaan hyvinvointiin liittyviä oppimistehtäviä sekä hyvinvointisuunnitelman laatiminen.

Lähiopetus: 18 lähipäivää, yhteensä 9 kahden päivän lähiopetusjaksoa (144 tuntia). Etäopiskelu: 30 etäopiskelupäivää jotka ajoittuvat lähiopetusjaksojen väliin. Oppimispäiväkirja 100h. Etätehtävät (30kpl) 120h. Tietoisuusharjoitukset (4-6h/vko x 45vko) 216h. Harjoitusvalmennukset + raportointi (20 kpl ) 120h. Valmennukselliset välineet 50h. Hyvinvointisuunnitelma 50h. Opinnäytetyö 100h.

Lisätietoja

Koulutukseen valinta tapahtuu kirjallisen hakemuksen, haastattelun sekä soveltuvuusarvioinnin perusteella. Haastattelut järjestetään hakijamäärästä riippuen noin kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua.

Hakijalta edellytetään hyviä psykososiaalisia taitoja ja empatiakykyä, sekä sitoutuneisuutta koulutukseen. Koulutuksen sisällön tuottaa ja opetuksesta vastaa Transformative Coaching Lab & Transformative Coaching Academy:n hyvinvointivalmentajien asiantunteva koulutustiimi.

Vastuukouluttaja: Leena Vainio

Koulutus toteutuu Keski-Pohjanmaan Kansanopistolla Kälviällä, jossa on mahdollista yöpyä kurssihotellissa. Koulutusmaksu laskutetaan kuukausierissä. Koulutusmaksu sisältää lounaan lähiopetuspäivinä.

Lisätiedot:
- Koulutuksen sisältö: Leena Vainio, puh. 050 3003515
- Käytännön järjestelyt: Keski-Pohjanmaan kansanopisto, puh. 040 8085 035/ koulutussihteeri tai info.kansanopisto(at)kpedu.fi

Yhteystiedot

Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Opistontie 1, 68300 KÄLVIÄ


Kysy koulutuksesta

Puhelin: 040 8085 035

Nepalilaissyntyinen Kabita K C, 24, tekee lähihoitajan työtä Koivurinteen pal­velukodissa Pietarsaaressa. Tällä hetkellä hän työskentelee intervallihoito-osastolla. Työtehtäviin kuuluu mm. asukkaiden hoivaa ja huolenpitoa sekä toimintakyvyn ja omatoimisuuden edistämistä.

Lue lisää

Kokkolalainen Olli Ontronen oli jämäh­tänyt kaupan alalle 11 vuodeksi, vaikka ei kokenutkaan alalla vallitsevan raha ratkai­see -mentaliteetin sopivan hänen luon­teelleen. Vuonna 2017 hän päätti vihdoin ryhtyä miettimään uusia mahdollisuuksia työrintamalla, ja hakeutui opiskelemaan lähihoitajaksi.

Lue lisää

Terveydenhoitoala tulee tulevaisuudessa kärsimään yhä merkittävämmästä työvoi­mapulasta, ja siksi kaikki apukädet ovat tarpeen – vaikkapa robotin muoviset sel­laiset. Keski-Pohjanmaan ammattiopiston OnniRobo -hankkeessa työskentelevät hoitotyön opettajat Anssi Pulkkinen, Sonja Pynssi ja Niko Kaukonen sekä IT- ja media-alan opettaja Kirsi Oikari­nen saivat hiljattain käydä tutustumassa Örebrossa sijaitsevaan innovaatioasun­toon, jossa esiteltiin uusia apuvälineitä hoitajien työnteon helpottamiseksi.

Lue lisää

Sanotaan, että sote-alalla työskennellään kutsumusammatissa. 19-vuotiaan lähihoitajaopiskelija Iida Ojan kohdalla väite pitää jokseenkin paikkansa.

Lue lisää

Kokkolassa Kirkonmäen päiväkodissa työskentelevä Kira Myllykangas kertoo päätyneensä alalle omakohtaisten kokemusten innostamana.

Lue lisää

Yli kymmenen vuotta kaupan alan töitä tehnyt Marika Andersson-Petäjä allekirjoittaa tutun totuuden, jonka mukaan hoitoala on kutsumusammatti.

Lue lisää

Viisi vuotta Kokkolassa asunut Bishow Kunwar opiskelee lähihoitajaksi. Nepalista Suomeen muuttanut Kunwar kävi Kokkolaan muutettuaan ensin kielikurssin, jonka jälkeen hän hakeutui sosiaali- ja terveysalalle valmistavaan koulutukseen.

Lue lisää

Ensihoidon osaamisalasta valmistunut lähihoitaja Pasi Saari aloitti heti valmistuttuaan työt hoitotason ambulanssissa Pietarsaaressa.– Unelmatyöpaikka, hän toteaa hymyssä suin.

Lue lisää

Sosiaali- ja terveysala oli viimeisenä Vilhelmiina Kellokosken uratoivelistalla nuorena. Tie veikin hänet Etelä-Suomeen ensin ravintola-alan työhön ja sitten puutarha-alan opintojen jälkeen kukkakauppaan töihin. 

Lue lisää

Piia Koski-Vähälä Kannuksesta opiskelee aikuisopintoina sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa. Hän aloitti opinnot syksyllä 2014 ja valmistuu mielenterveyden ja päihdetyön osaamisalalta lähihoitajaksi lokakuussa 2016.

Lue lisää