Hoiva-alan avustajakoulutus

Tavoite

Tavoitteena on

- Suorittaa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osat:

1. Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp
2. Ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osp

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu hoiva-alasta kiinnostuneille henkilöille.

Hakijoilta edellytetään sellaisia alalle soveltuvia henkilökohtaisia ominaisuuksia, hyvää fyysistä ja psyykkistä terveydentilaa ja riitävää kielitaitoa, jotka mahdollistavat toimimisen toisen henkilön apuna ja tukena.

Kielitaitotaso B.1.1 ( suomen kieli)

Sisältö

Koulutus sisältää Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osat:

1. Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp
2. Ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osp

Mitä opiskellaan:

Kasvun ja osallisuuden edistäminen:

· Kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työn säädökset, määräykset ja toimintaperiaatteet
· Työn suunnittelu ja yhteistyö työryhmän kanssa
· Kasvun ja osallisuuden edistämisen suunnittelu, toteutus ja arviointi
o esteettömyys ja apuvälineet
· Ammatillinen vuorovaikutus
· Alan työmenetelmät, -välineet ja materiaalit
· Osallistumisen ja yhdessä toimimisen edistäminen
o aseptiikka
o kodinsiivous ja vaatehuolto
· Päivittäisissä toiminnoissa ohjaaminen
· Asiakkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen
o Ravitsemus, ruuanvalmistus ja erityisruokavaliot
· Palveluista ja etuuksista tiedottaminen
· Oma toimintakyky ja työturvallisuus

Ikääntyvien osallisuuden edistäminen:

- eettisten periaatteiden noudattaminen ikääntyvien hoidossa
- ikääntymismuutosten tunteminen
- iäkkään ihmisen mielekkään arjen edistäminen
- toimintakyvyn tukeminen
- voimavarakeskeisten ja osallistavien menetelmien käyttö
- muistisairaan ihmisen avustaminen arjessa
- saattohoidon periaatteiden noudattaminen.


Lisäksi YTO-aineista opiskellaan Toiminta digtaalisessa ympäristöissä 2 osp ja Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi 4 osp.

Oppilaitoksessa tapahtuva oppiminen sisältää teoriatuntien lisäksi opintokäyntejä ja käytännön simulaatioharjoituksia, mm. hoito- ja avustamistilanteiden suunnittelua ja toteutusta. Teoriaopetus toteutuu klo 8:00 - 15:00. Työpaikalla tapahtuvaa oppiminen toteutuu alan työpaikassa, ja siellä noudatetan kyseisen työpaikan työvuoroja. Koulutukseen liittyvät näytöt (2 kpl) annetaan työpaikalla.

Tutkinnon osien suorittamisen jälkeen sinun on mahdollista hakeutua avustaviin tehtäviin sosiaali- ja terveysalle tai hakeutua suorittamaan koko tutkinto.

Linkki tutkinnon perusteisiin

Lisätietoja

Hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen.

Yhteyshenkilö: K-P ammattiopisto, Jaana Sinko puh 040 807 3562. ( arkisin klo 8-16 välillä yhteydenotot puhelimitse ).
Sähköposti: jaana.sinko@kepdu.fi

Yhteystiedot

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Närvilänkatu 8, 67100 KOKKOLA


Hakijapalvelut

Puhelin: 040 808 5010

Nepalilaissyntyinen Kabita K C, 24, tekee lähihoitajan työtä Koivurinteen pal­velukodissa Pietarsaaressa. Tällä hetkellä hän työskentelee intervallihoito-osastolla. Työtehtäviin kuuluu mm. asukkaiden hoivaa ja huolenpitoa sekä toimintakyvyn ja omatoimisuuden edistämistä.

Lue lisää

Kokkolalainen Olli Ontronen oli jämäh­tänyt kaupan alalle 11 vuodeksi, vaikka ei kokenutkaan alalla vallitsevan raha ratkai­see -mentaliteetin sopivan hänen luon­teelleen. Vuonna 2017 hän päätti vihdoin ryhtyä miettimään uusia mahdollisuuksia työrintamalla, ja hakeutui opiskelemaan lähihoitajaksi.

Lue lisää

Terveydenhoitoala tulee tulevaisuudessa kärsimään yhä merkittävämmästä työvoi­mapulasta, ja siksi kaikki apukädet ovat tarpeen – vaikkapa robotin muoviset sel­laiset. Keski-Pohjanmaan ammattiopiston OnniRobo -hankkeessa työskentelevät hoitotyön opettajat Anssi Pulkkinen, Sonja Pynssi ja Niko Kaukonen sekä IT- ja media-alan opettaja Kirsi Oikari­nen saivat hiljattain käydä tutustumassa Örebrossa sijaitsevaan innovaatioasun­toon, jossa esiteltiin uusia apuvälineitä hoitajien työnteon helpottamiseksi.

Lue lisää

Sanotaan, että sote-alalla työskennellään kutsumusammatissa. 19-vuotiaan lähihoitajaopiskelija Iida Ojan kohdalla väite pitää jokseenkin paikkansa.

Lue lisää

Kokkolassa Kirkonmäen päiväkodissa työskentelevä Kira Myllykangas kertoo päätyneensä alalle omakohtaisten kokemusten innostamana.

Lue lisää

Yli kymmenen vuotta kaupan alan töitä tehnyt Marika Andersson-Petäjä allekirjoittaa tutun totuuden, jonka mukaan hoitoala on kutsumusammatti.

Lue lisää

Viisi vuotta Kokkolassa asunut Bishow Kunwar opiskelee lähihoitajaksi. Nepalista Suomeen muuttanut Kunwar kävi Kokkolaan muutettuaan ensin kielikurssin, jonka jälkeen hän hakeutui sosiaali- ja terveysalalle valmistavaan koulutukseen.

Lue lisää

Ensihoidon osaamisalasta valmistunut lähihoitaja Pasi Saari aloitti heti valmistuttuaan työt hoitotason ambulanssissa Pietarsaaressa.– Unelmatyöpaikka, hän toteaa hymyssä suin.

Lue lisää

Sosiaali- ja terveysala oli viimeisenä Vilhelmiina Kellokosken uratoivelistalla nuorena. Tie veikin hänet Etelä-Suomeen ensin ravintola-alan työhön ja sitten puutarha-alan opintojen jälkeen kukkakauppaan töihin. 

Lue lisää

Piia Koski-Vähälä Kannuksesta opiskelee aikuisopintoina sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa. Hän aloitti opinnot syksyllä 2014 ja valmistuu mielenterveyden ja päihdetyön osaamisalalta lähihoitajaksi lokakuussa 2016.

Lue lisää