Liikuntaleikkikoulun ohjaaja - koulutus

Tavoite

Liikuntaleikkikouluun kuuluu tuntimalleja kolmelle ikäluokalle:
2-3 -vuotiaille (Perheliikkari),
4-5 -vuotiaille ja 6 -vuotiaille.
Liikuntaleikkikoulun arvot lapsilähtöisyys, monipuolisuus ja leikki ovat toiminnan ytimenä.
Liikuntaleikkikoulu -toimintaa voivat järjestää Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutuksen käyneet henkilöt.

Kohderyhmä

Kaikille avoin. Soveltuu erityisesti urheiluseuroille ja yhdistyksille sekä varhaiskasvatuksen henkilöstölle ja opiskelijoille.

Sisältö

Liikuntaleikkikoulu eli Liikkari on alle kouluikäisille lapsille tarkoitettu monipuolinen ja laadukas liikuntaharrastus. Liikkarissa lapset harjoittelevat liikunnan perustaitoja ennen lajitaitojen opettelua.
Urheiluseuroille ja yhdistyksille Liikuntaleikkikoulu tarjoaa valmiin konseptin, jonka avulla on helppo järjestää laadukasta harrastustoimintaa perheen pienimmille. Liikuntaleikkikoulun sisällöt ovat asiantuntijoiden laatimia ja ne ovat rakennettu tukemaan lasten liikunnallista kehitystä.

Koulutus toteutetaan 17.-18.11.2020 klo.9.00-16.00 Keski-Pohjanmaan kansanopistolla (17km Kokkolasta) osoitteessa Opistontie 1, 68300 Kälviä.
Koulutuksen hintaan sisältyy koulutuspäivien lounaat, päiväkahvit, virallinen Suomen Olympiakomitean todistus ja ohjaajakansio. Koulutuksen jälkeen lisämateriaalit ovat tilattavissa Olympiakomitean verkkokaupasta.

Lisätietoja

Koulutukset toteutetaan yhteistyössä Keski-Pohjanmaan Liikunta ry:n (Kepli) kanssa.
Keplin kouluttaja: Emilia Hirvi

Koulutukseen sisältyviä materiaaleja:

Ohjaajakansio: tiivis teoriaosio lapsen liikunnallisesta kehityksestä, 75 valmista tuntimallia sekä Liikuntaleikit ja välinevinkit - opas
Kotitehtävävihko 4-5-vuotiaille
Perheliikkarin Liikkaripassi ja kotietehtäviä Liikuntaleikkikoulun nettisivuilla
Sykkivät sydämet- Lasten liikuntamusiikit cd-levy, tulee saataville myös Spotifyyn.

Lisätietoja koulutuksesta: info.kansanopisto@kpedu.fi

Yhteystiedot

Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Opistontie 1, 68300 KÄLVIÄ


Hakijapalvelut

Puhelin: 040 808 5010

Keski-Pohjanmaan kansanopistosta löytyy ihanteellinen oppimisympäristö, joka tukee yhteisöllisyyttä, ja jossa kaikki oppivat toisiltaan. Siellä opitaan arvostamaan, ymmärtämään ja suvaitsemaan myös erilaisuutta. Osalle opiskelu on tietynlainen pysähtymisen paikka, kun taas toiset ovat kehittämässä osaamistaan ja ammattitaitoaan.