Lasten liikunnan ohjaajakoulutus + Havainnoista liikkeeksi - lasten motoristen taitojen havainnointi

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu matalan kynnyksen harrastustoiminnan ohjaajille, aloitteleville nuorille seuraohjaajille, kokeneemmillekin seuraohjaajille/ valmentajille jos he eivät aiemmin ole ohjanneet esim. liikuntakerhoja, opettajille, varhaiskasvatuksen henkilöstölle ja opiskelijoille.

Sisältö

Havainnoista liikkeeksi- koulutuksen sisältö (21.8.2020):
Osallistuja:
-Harjaantuu lapsen motoristen taitojen havainnoinnissa ja tiedostaa havainnoinnin merkityksen
-Tunnistaa erilaisten motoristen taitojen ydinkohtia
-Osaa havaintojen pohjalta suunnitella ja soveltaa toimintaa lasten yksilöllisyys huomioiden
-Saa välineitä havainnoinnin toteuttamiseen

Lasten liikunnan ohjaajakoulutus osat (22.8.2020):
1.Tervetuloa lasten liikunnan ohjaajaksi
Osallistuja:
- tiedostaa ohjaajan roolin ja ohjaamisen merkityksen
- tiedostaa ohjaajan toiminnan ja asenteen merkityksen liikunnan innostajana
2. Monipuolinen lasten liikunta
Osallistuja:
- ymmärtää monipuolisen liikkumisen merkityksen lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen kannalta
- tietää mitä monipuolisuudella tarkoitetaan ja osaa järjestää monipuolista liikuntaa
- osaa ottaa huomioon erilaiset lapset liikuntakerhotoiminnassa
- oivaltaa suunnitelmien merkityksen ohjaajan työssä ja oppii tekemään tavoitteellisia suunnitelmia
3. Fyysinen toimintakyky lasten liikunnassa
Osallistuja:
- ymmärtää varhaisvuosien ja kouluikäisten fyysisen aktiivisuuden suositukset varhaiskasvatukseen ja kouluikäisille.
- tietää miksi eri mitäkin fyysisen kunnon osa-aluetta tulee harjoitella terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta.
- saa vinkkejä liikunnallisen elämäntavan tukemiseen.
- tietää miten eri ohjaustyyleillä voidaan monipuolistaa liikkumista.

Tavoite
Havainnoista liikkeeksi- koulutuksen tavoitteena (21.8.2020) on oppia tekemään havaintoja lapsen motorisesta kehityksestä arjen tilanteissa. Koulutus antaa tukea liikuntakasvatuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Lasten liikunnan ohjaajakoulutuksen tavoitteet (22.8.2020):
1.Tervetuloa lasten liikunnan ohjaajaksi
- Tietää ohjaajan roolin ja tehtävät
- Saa riittävästi tietoa ohjatakseen lasten liikuntakerhoja turvallisesti
- Tietää liikuntakerhotuokion rakenteen
- Osaa käyttää Löydä Liikunta - taitokortteja ja tuokioita tuokioiden suunnittelussa
2. Monipuolinen lasten liikunta
- Ymmärtää motoristen perustaitojen merkityksen
- Tietää eri toimintaympäristöjen ja toimintamuotojen merkityksen liikunnan monipuolistajana
- Osaa kehitellä liikuntatehtäviä
- Osaa jäsentää liikuntatuokioita
- Osaa tehdä tunti- ja kausisuunnitelmat
3. Fyysinen toimintakyky lasten liikunnassa
- Osaa järjestää liikuntatuokioille toimintaa, joka kehittää fyysisen kunnon eri osa-alueita.
- Osaa ohjata lapsia ja aikuisia liikunnalliseen elämäntyyliin.
- Osaa käyttää erilaisia ohjaustyylejä.

Toteutus
Koulutus toteutetaan Keski-Pohjanmaan kansanopistolla osoitteessa Opistontie 1, 68300 Kälviä.
21.8.2020 klo 17.00-20.30 Havainnoista liikkeeksi- lasten motoristen taitojen havainnointi, kouluttaja Emilia Hirvi
22.8.2020 klo 9.15-14.30 Lasten liikunnan ohjaajakoulutus, kouluttaja Janne Nivala

Lisätietoja

Koulutukset toteutetaan yhteistyössä Keski-Pohjanmaan Liikunta ry:n (Kepli) kanssa.
Keplin kouluttajat: Emilia Hirvi, lasten ja nuorten liikunnan asiantuntija sekä Janne Nivala, Liikkuva opiskelu- koordinaattori
Hintaan sisältyy materiaalit, Olympiakomitean viralliset todistukset sekä lauantain koulutuspäivän lounas.
Lisätietoja koulutuksesta: info.kansanopisto@kpedu.fi

Yhteystiedot

Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Opistontie 1, 68300 KÄLVIÄ


Hakijapalvelut

Puhelin: 040 808 5010

Keski-Pohjanmaan kansanopistosta löytyy ihanteellinen oppimisympäristö, joka tukee yhteisöllisyyttä, ja jossa kaikki oppivat toisiltaan. Siellä opitaan arvostamaan, ymmärtämään ja suvaitsemaan myös erilaisuutta. Osalle opiskelu on tietynlainen pysähtymisen paikka, kun taas toiset ovat kehittämässä osaamistaan ja ammattitaitoaan.