Kälviä Arts -taidelinjat 2020-2021

Kohderyhmä

Kuvataide, Teatteritaide, Tanssitaide ja Sirkustaide

Linja- ja opettajaesittelyt: https://www.kpedu.fi/kalvia_arts

Kälviä Arts on monitaiteinen, kokopäiväopintoja tarjoava opintokokonaisuus Keski-Pohjanmaan kansanopistossa. Nykytaiteeseen keskittyvän suuntautumisen opiskelija voi valita tanssin, teatterin, sirkuksen ja kuvataiteen sisällöistä. Opiskelu rakentuu käytännönläheisesti omien aineiden opiskelusta sekä kaikille opiskelijoille yhteisistä kokonaisuuksista. Kälviä Artsin opinnoissa voi tutkia ja syventää omaa taiteen tekemistä, prepata taiteen jatkokoulutukseen tai vain kokeilla omia siipiään taiteen parissa harrastusmielessä.

Päiväopinnot ovat kestoltaan lukuvuoden mittaisia, tanssia, teatteria, kuvataidetta ja sirkusta on mahdollisuus opiskella arkipäivisin, 25 tuntia viikossa. Oman suuntautumisvaihtoehdon opinnot tarjoavat monipuolista tekniikkaharjoittelua ja omaa ilmaisua vahvistavia sisältöjä ja yhteisissä opinnoissa tutustutaan produktiolähtöisesti monitaiteiseen työskentelyyn ja esimerkiksi ympäristötaiteeseen ja soveltavan taiteen mahdollisuuksiin. Opiskelijat voivat opinnoissa suorittaa samalla kasvatus ja ohjausalan perustutkinnon Ilmaisun ohjaaminen tutkinnon osan (20 osp).

Opinnot antavat hyvän pohjan oman ilmaisun tutkimiselle ja niiden jälkeen voi hakea oman kiinnostuksen mukaan eri taiteen alojen jatkokoulutukseen. Opinnoista ei saa ammatillista pätevyyttä. Opinnot antavat hyvän pohjan myös taiteen soveltamiseen esimerkiksi kasvatus- tai hoitoalan työssä. Opiskelu kansanopistossa on maksullista ja halutessaan opistolla voi myös asua ja ruokailla. Opintoihin voivat hakea eri-ikäiset ja eri elämäntilanteissa olevat ihmiset. Opiskelijat valitaan haastattelujen pohjalta. Opinnot eivät välttämättä vaadi aiempaa osaamista, vaan kiinnostus alaan riittää.

Taiteen opiskelu antaa koko loppuelämälle uudenlaisen tavan katsoa ja kokea maailmaa. Monitaiteinen työskentely, anarkistisen empaattinen asenne ja Kälviällä vallitseva tasa-arvoinen ilmapiiri antavat kokemuksen, jossa on hyvin tilaa kasvaa omaksi itsekseen ja tutkia ympäröivää maailmaa rauhallisessa luonnonläheisessä ympäristössä. Opettajat ovat oman taiteen alansa osaavia tekijöitä ja tuovat opiskeluympäristöön yhteistyöprojekteja ja linkkejä taidemaailmaan. Kansanopistovuosi on yleensä ihmisille merkittävä vaihe, jossa saa rauhassa, ilman suorituspaineita tutkia omaa osaamistaan.

Sisältö

Kuvataide
Kuvataiteeseen erikoistuvissa opinnoissa tutkitaan oman kokemuksen ja erilaisten materiaalien ja tekniikoiden kautta omaa kuvallista ja kädentaidollista ilmaisua (mm piirrustus, maalaus, muotoilu, valokuvaus, tekstiilitaide, lavastus, puvustus). Käytännönläheisissä opinnoissa opetellaan yhdessä käymään dialogia taiteen kanssa ilman suorituspaineita, eikä aiempaa osaamista välttämättä tarvita. Opinnot sisältävät lisäksi kokonaisvaltaista kasvua tukevia monitaiteisia menetelmiä sekä omaa ateljeetyöskentelyä. Voit valita kokopäiväopintojen lisäksi myös pienempiä kokonaisuuksia, kuten kuvataiteen perusteet, soveltava taide, kädentaidot tai taidehistoria. Opinnoissa on mahdollisuus suorittaa samalla Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon valinnaisia osia, yht. 45 osp.
Sisältövastaavana Minttu Nikula, minttu.nikula@kpedu.fi

Teatteri
Teatteriin erikoistuvissa opinnoissa perehdytään teatterin osa-alueisiin ja nykyesitystaiteen moninaiseen kenttään. Opiskelija syventyy oman ilmaisun ja taiteilijuuden kehittämiseen ja tutkimiseen, sekä oppii erilaisia keinoja työstää ideoitaan kohti esitystä. Esilläoloa ja tarinallisuutta tutkitaan niin näyttämöllä kuin luonnossa ja arjen tiloissa. Opinnoissa korostuu tutkiva ja havainnoiva asenne, ja teatteri nähdään keinona ottaa kontaktia ympäröivään maailmaan sekä käsitellä aiheita ja ilmiöitä.
Sisältövastaavana Emmi Tanskanen, emmi.tanskanen@kpedu.fi

Tanssi
Tanssiin erikoistuvat opinnot antavat kattavan kuvan erilaisista mahdollisuuksista taidetanssin tekemiseen. Opintojen sisältöön kuuluu mm. tanssin lajiharjoittelu (nykytanssi, klassinen baletti, street, aikido ja tanssi, kontakti-improvisaatio), esillä olemisen harjoittelu (tanssi-improvisaatio, kompositio, esteettinen läsnäolo), sekä kehollisen taiteen teoriaopinnot (estetiikka, esitystaide). Yhdessä muiden Kälviä Artsin esittävän taiteen linjojen kanssa harjoitellaan mm. akrobatiaa ja tehdään tanssivideoita, sekä huolletaan kehoa joogan ja meditaation avulla.
Sisältövastaavana Eleni Pierides, eleni.pierides@kpdedu.fi

Sirkus
Sirkustaiteeseen erikoistuvissa opinnoissa keskitytään nykysirkukseen sekä sosiaaliseen sirkukseen ja tutkitaan omaa sekä yhteistä ilmaisua erilaisten sirkusharjoitteiden kautta. Opinnot sisältävät mm.sirkustekniikan lajiharjoittelua (jongleeraus, hulavanne, akrobatia, ilma-akrobatia, pariakrobatia, tasapainoilu, klovneria), sosiaalisen sirkuksen yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja erityisyyttä korostavaa harjoittelua, esillä olemisen harjoittelua sekä nykysirkukselle ominaista taiteiden rajojen yli liikkumista, jolloin sirkukseen yhdistetään esimerkiksi teatteria, musiikkia tai visuaalisia taiteita yhdessä myös muiden Kälviä Arts opiskelijoiden kanssa. Opinnoissa tutkitaan, mitä sirkustaidon avulla ilmaistaan ja koetaan, enemmänkin kuin sitä, miltä taito näyttää.
Sisältövastaavana Sara Airola, sara@sirkuskoulukuu.fi

Lisätietoja

Jos asut kansanopiston asuntolassa, voit saada asumislisää.
Opintotukea on mahdollista saada voimassa olevan opintotukilain mukaisesti. Tarkempaa tietoa opintotukimahdollisuuksistasi ja opintotukeen liittyvissä asioissasi saat Kelalta.

Linjan kustannukset:
60€ / vko, sis. opetus ja lounas. 100€/vko sis. opetus, ruokailut (aamupala, lounas, päivällinen) ja majoitus oppilasasuntolassa. Maksettavia viikkoja on 37. Linjan laajuus 43 ov.

Opiskelija-asuntolassa on kahden hengen huoneita, yhteinen keittiö ja pesutilat. Mahdollisuus myös viikonloppuasumiseen.

Vastaava opettaja Minttu Nikula, minttu.nikula@kpedu.fi
Instagram @kälviäarts
Facebook Kälviä Arts – Keski-Pohjanmaan Kansanopiston taidelinjat

Yhteystiedot

Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Opistontie 1, 68300 KÄLVIÄ


Hakijapalvelut

Puhelin: 040 808 5010

Keski-Pohjanmaan kansanopistosta löytyy ihanteellinen oppimisympäristö, joka tukee yhteisöllisyyttä, ja jossa kaikki oppivat toisiltaan. Siellä opitaan arvostamaan, ymmärtämään ja suvaitsemaan myös erilaisuutta. Osalle opiskelu on tietynlainen pysähtymisen paikka, kun taas toiset ovat kehittämässä osaamistaan ja ammattitaitoaan.

Lue lisää

Kokkolalaista Anders Lillhongaa on aina kiinnostanut tanssi ja kehollisuus. Hakeutuminen tanssialalle kuitenkin vei aikansa.

Lue lisää

Taideaineet ja käsillä tekeminen ovat aina kiinnostaneet valokuvaajan ammattitutkinnon keväällä suorittanutta Jenni Rajaniemeä. Linssin läpi maailmaa tutkiva valokuvaaja unelmoi omasta kuvaamosta, ja tutkinnon myötä haaveet ovat askelta lähempänä.

Lue lisää