Sosiaali- ja terveysala, Suunhoidon osaamisala (Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto suoritettuna)

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa suunhoidon osaamisalan opinnot ja työllistyä hammashoitajan tai lähihoitajan tehtäviin suun terveydenhuoltoon julkisiin tai yksityisiin terveydenhuoltopalveluihin.

Hammashoitajan työ
Hammashoitajan työn tavoitteena on väestön suun terveydentilan kohentaminen sekä suun sairauksien vähentäminen ja parantaminen. Hammashoitaja toimii työssään tiiviisti hammaslääkärin työparina. Hän osallistuu yhdessä hammaslääkärin kanssa suun alueen sairauksien tutkimuksiin ja hoitoon sekä huolehtii vastaanoton ja hoitoympäristön toimintavalmiudesta sekä hygienian ja aseptiikan toteutumisesta. Hammashoitajan tulee hallita paljon erilaisia hoitokäytäntöjä, hammashoitoon liittyviä materiaaleja ja lääkeaineita sekä erilaisten instrumenttien käyttö. Hammashoitaja voi tehdä myös itsenäistä potilastyötä, jolloin hänen tyypillisimpiä toimenpiteitään ovat hoidon tarpeen arviot, suppeat suun terveystarkastukset, suun terveyden edistäminen sekä oikomishoidon osatehtävät.

Hammashoitajan työtehtäviin kuuluu usein myös erinäiset toimistotehtävät, ajanvaraus, arkistointi ja kortistot, tilastoinnit, yhteydenpito yhteistyötahoihin ja joskus myös laskutus.
Työssä tarvitsee ammattitaidon lisäksi hyvää fyysistä ja psyykkistä vointia, paineensietokykyä nopeasti vaihtuvissa tilanteissa ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Ammattitaitoinen hammashoitaja on kiinnostunut ihmisten hyvinvoinnista ja terveyden edistämisestä, on ahkera ja palvelualtis, hyvät yhteistyötaidot omaava tiimipelaaja, on näppärä käsistään ja tulee toimeen eri-ikäisten ihmisten kanssa ja osaa huomioida heidän palvelutarpeensa.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu suun terveydenhuollosta kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat työskennellä perus- tai erikoissairaanhoidossa joko julkisissa tai yksityisissä terveydenhuoltopalveluissa.

Koulutukseen voi hakeutua, jos on suorittanut sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (lähihoitaja) tai sosiaali-ja terveysalan perustutkinnon pakolliset (55 osp) tutkinnon osat.
Sosiaali- ja terveysalan osalta on erityisen tärkeää huomioida alalle soveltuvuus (Soralaki).

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voivat olla sairaudet, jotka
rajoittavat toimintakykyä tai estävät käytännön tehtävissä tai työssä
toimimisen:

- psyykkiset sairaudet, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus,
- fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat,
- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Jos opiskeluun kuuluu alaikäisten kanssa työskentelyä edellytetään, että
jokainen opiskelijaksi valittu esittää rikosrekisteriotteen.

Lisätietoa: https://bit.ly/2njUFsY

Lisätietoa valintaperusteista ja vaatimuksista löydät täältä: https://www.kpedu.fi/hakijalle/hakeutuminen-koulutukseen/valintaperusteet-ja-vaatimukset

Sisältö

Koulutus sisältää Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suunhoidon osaamisalan osat:
1. Suun hoitotyössä toimiminen 40 osp, https://bit.ly/3Lnr6vU
2. Suun terveyden edistämisessä toimiminen 35 osp, https://bit.ly/3ILE8Sc

Koulutus sisältää teoriaopintoja pääsääntöisesti noin 1 päivä / viikko, klinikkaopetusta noin 2-3 iltaa / kk, verkko-opintoja ja työelämässä tapahtuvaa oppimista. Teoriaopetus järjestetään lähi-/etäopetuksena. Lähiopetus ja klinikkaopetus on Kokkolassa oppilaitoksen tiloissa ja työelämässä suun terveydenhuollon toimipisteessä (Torkinmäen hammashoitola).

Opintojen alussa sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan sinulla jo oleva osaaminen, esim. työssä tai aiemmissa opinnoissa hankittu osaaminen. Opintojen sisältö, toteutustapa ja arvioitu kesto tarkentuvat HOKS-suunnitelman laadinnan yhteydessä.

Linkki tutkinnon perusteisiin

Lisätietoja

Seuraavan koulutuksen aloitusajankohta syksyllä 2024.

Lisätiedot koulutuksesta:
tutkintovastaava Leena Sundell, p. 044 725 0563

tai Hakijapalvelut, p. 040 808 5010, hakijapalvelut(at)kpedu.fi

Voit tiedustella oppisopimuspalveluistamme mahdollisuutta suorittaa koulutus oppisopimuksella. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta: https://www.kpedu.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus

Yhteystiedot

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Närvilänkatu 8, 67100 KOKKOLA


Hakijapalvelut

Puhelin: 040 808 5010

Nepalilaissyntyinen Kabita K C, 24, tekee lähihoitajan työtä Koivurinteen pal­velukodissa Pietarsaaressa. Tällä hetkellä hän työskentelee intervallihoito-osastolla. Työtehtäviin kuuluu mm. asukkaiden hoivaa ja huolenpitoa sekä toimintakyvyn ja omatoimisuuden edistämistä.

Lue lisää

Kokkolalainen Olli Ontronen oli jämäh­tänyt kaupan alalle 11 vuodeksi, vaikka ei kokenutkaan alalla vallitsevan raha ratkai­see -mentaliteetin sopivan hänen luon­teelleen. Vuonna 2017 hän päätti vihdoin ryhtyä miettimään uusia mahdollisuuksia työrintamalla, ja hakeutui opiskelemaan lähihoitajaksi.

Lue lisää

Terveydenhoitoala tulee tulevaisuudessa kärsimään yhä merkittävämmästä työvoi­mapulasta, ja siksi kaikki apukädet ovat tarpeen – vaikkapa robotin muoviset sel­laiset. Keski-Pohjanmaan ammattiopiston OnniRobo -hankkeessa työskentelevät hoitotyön opettajat Anssi Pulkkinen, Sonja Pynssi ja Niko Kaukonen sekä IT- ja media-alan opettaja Kirsi Oikari­nen saivat hiljattain käydä tutustumassa Örebrossa sijaitsevaan innovaatioasun­toon, jossa esiteltiin uusia apuvälineitä hoitajien työnteon helpottamiseksi.

Lue lisää

Sanotaan, että sote-alalla työskennellään kutsumusammatissa. 19-vuotiaan lähihoitajaopiskelija Iida Ojan kohdalla väite pitää jokseenkin paikkansa.

Lue lisää

Kokkolassa Kirkonmäen päiväkodissa työskentelevä Kira Myllykangas kertoo päätyneensä alalle omakohtaisten kokemusten innostamana.

Lue lisää

Yli kymmenen vuotta kaupan alan töitä tehnyt Marika Andersson-Petäjä allekirjoittaa tutun totuuden, jonka mukaan hoitoala on kutsumusammatti.

Lue lisää

Viisi vuotta Kokkolassa asunut Bishow Kunwar opiskelee lähihoitajaksi. Nepalista Suomeen muuttanut Kunwar kävi Kokkolaan muutettuaan ensin kielikurssin, jonka jälkeen hän hakeutui sosiaali- ja terveysalalle valmistavaan koulutukseen.

Lue lisää

Ensihoidon osaamisalasta valmistunut lähihoitaja Pasi Saari aloitti heti valmistuttuaan työt hoitotason ambulanssissa Pietarsaaressa.– Unelmatyöpaikka, hän toteaa hymyssä suin.

Lue lisää

Sosiaali- ja terveysala oli viimeisenä Vilhelmiina Kellokosken uratoivelistalla nuorena. Tie veikin hänet Etelä-Suomeen ensin ravintola-alan työhön ja sitten puutarha-alan opintojen jälkeen kukkakauppaan töihin. 

Lue lisää

Piia Koski-Vähälä Kannuksesta opiskelee aikuisopintoina sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa. Hän aloitti opinnot syksyllä 2014 ja valmistuu mielenterveyden ja päihdetyön osaamisalalta lähihoitajaksi lokakuussa 2016.

Lue lisää