Verkkoasiointi


Hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen

Jos olet hakeutumassa oppisopimukseen ja olet sopinut siitä työnantajasi kanssa, voitte täyttää yhdessä sähköisen esitietolomakkeen.

Linkki esitietolomakkeeseen 

Opintososiaaliset etuudet (päiväraha, perheavustus, matka- ja majoituskorvaukset)

Voit hakea opintososiaalisia etuuksia sähköisesti alla olevien linkkien kautta. Jos tarvitset apua, ota yhteyttä koulutussihteeri Mari Bergrothiin, 040 359 6213, etunimi.sukunimi@kpedu.fi.

Vuonna 2017 tai sen jälkeen alkaneet oppisopimukset: https://campus.sopimuspro.fi/study

Ennen vuotta 2017 alkaneet sopimukset:
https://oppisopimus.kpedu.fi/default.aspx

Väli- ja päättöarviointi ja koulutuskorvaukset

Opiskelija ja työpaikkaohjaaja tekevät kahdesti vuodessa sähköisen väliarvioinnin ja koulutuksen päätyttyä alla olevien linkkien kautta. Mahdolliset koulutuskorvaukset työnantajalle maksetaan tehtyjen arviointien jälkeen. Jos tarvitset apua, ota yhteyttä koulutussihteeri Mari Bergrothiin, 040 359 6213, etunimi.sukunimi@kpedu.fi.

Vuonna 2017 tai sen jälkeen alkaneet oppisopimukset: https://campus.sopimuspro.fi/study

Ennen vuotta 2017 alkaneet sopimukset:
https://oppisopimus.kpedu.fi/default.aspx

Ohjeet väliarvioinnin tekemiseen:

Vuonna 2017 tai sen jälkeen alkaneet oppisopimukset:

Työpaikkaohjaajan ohje väliarvioinnin tekemiseen:
https://www.youtube.com/watch?v=HGP12zn2grI

Opiskelijan ohje väliarvioinnin tekemiseen:
https://www.youtube.com/watch?v=ZLFXSYr7fUA

Ennen vuotta 2017 alkaneet sopimukset:

Työpaikkaohjaajan ohje väliarvioinnin tekemiseen:
https://ohjaan.fi/arvioinnin-kirjaaminen-tyopaikkakouluttaja/

Opiskelijan ohje väliarvioinnin tekemiseen:
https://ohjaan.fi/arvioinnin-kirjaaminen-opiskelija/

Muutokset

Mahdollisista muutoksista oppisopimuksessa tulee ilmoittaa hyvissä ajoin alla olevalla muutoslomakkeella (esim. yhteystietojen päivitykset, työpaikkaohjaajan vaihtuminen, HOKS:n päivitykset, keskeytykset, sopimuksen purku). Lomake tulee toimittaa täytettynä ja allekirjoitettuna oppisopimuspalveluihin.

Muutoslomake

Lisätietoja:

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/selaus/kooste/ammatillinenkoulutus?hakutyyppi=perusteet (ammatillisten tutkintojen perusteet)

https://osaan.fi/#/ (Voit arvioida osaamistasi ammatillisessa perustutkinnossa, ammattitutkinnossa tai erikoisammattitutkinnossa.)

https://ohjaan.fi/ (tukea työpaikalla tapahtuvalle oppimiselle ja ohjaamiselle)

https://www.oppisopimus.fi/ (lisätietoa oppisopimuksesta)

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/index.html (palkkatuki) 

Viimeksi muokattu: 11.1.2018