Työnantaja - kouluta uusia osaajia oppisopimuksella


Oppisopimus on hyvä vaihtoehto, kun yrityksesi
 • tarvitsee räätälöityä koulutusta henkilöstölle (koko tutkinto tai tutkinnon osa/osia)
 • on palkkaamassa uuden työntekijän, jolta puuttuu alan ammatillinen koulutus tai ammattitaito on puutteellinen
 • haluaa kouluttaa henkilöstöä uusiin työtehtäviin
 • haluaa kehittää olemassa olevan henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa
 • ei löydä sopivan koulutuksen omaavaa työntekijää työmarkkinoilta 


Oppisopimuskoulutuksen kautta yrityksesi saa

 • osaavia ammattilaisia yritykseen
 • apua koulutuspolkujen rakentamiseen henkilöstölle
 • pääosin maksutonta koulutusta työntekijälle
 • koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvan ohjaamisen järjestämiseen (harkinnanvarainen)
 • mahdollisesti palkkatukea, palkattaessa oppisopimuksella työtön tai työttömyysuhanalainen työnhakija

Palkkatuen myöntämisen edellytyksistä päättää se TE-toimisto, jossa opiskelijaksi hakeutuva on työnhakijana. Työnantaja hakee palkkatukea suoraan TE-toimistosta hyvissä ajoin ennen oppisopimuksen alkamista.

Lisätietoja palkkatuesta:
Pohjanmaan TE-toimisto
TE-toimiston sivu palkkatuesta

Oppisopimusopiskelijan työnantajana sitoudut: 

 •  solmimaan vähintään 25 h/vko -työsuhteen opiskelijan kanssa 
 • maksamaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa sivukuluineen 
 • nimeämään opiskelijalle motivoituneen työpaikkaohjaajan 
 • antamaan opiskelijalle monipuolisia opiskeltavan alan työtehtäviä 
 • huolehtimaan siitä, että opiskelija pystyy osallistumaan oppilaitoksessa tapahtuvaan koulutukseen henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti 
 • Työnantajana voit päättää, maksatko oppilaitoksessa tapahtuvan opiskelun ajalta palkkaa. Mikäli palkkaa ei makseta, opiskelija on oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin lähiopiskelupäivien ajalta. 

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä! 
Yhteystiedot tai voit täyttää yhdessä opiskelijan kanssa esitietolomakkeen  

Tutustu myös esitteeseemme!


Työpaikkaohjaajille koulutusta työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisen tueksi
Viimeksi muokattu: 18.9.2018