projektitoiminta

tukee Kpedun ammatillista koulutusta

 • projekti-toiminnan painopisteet:

  Aluevaikutus ja innovaatiotoiminta sekä oman toiminnan kehittäminen

 • Kpedun projekti-toiminnan volyymi

  on vuositasolla noin 2-4M€

 • Kumppanuudet

  ovat yksi projektitoiminnan toimintaedellytyksistä

 • Verkostot

  tukevat projekteja

Projektitoimintamme tavoitteena on toiminta-alueen väestön osaamisen ja hyvinvoinnin lisääminen, yrittäjyyden ja työelämän kilpailukyvyn edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen ja tukea vaikeasti työllistettävien työelämään sijoittumisen tukeminen. Lisäksi pyrimme kehittämään alueen koulutusjärjestelmää, opetuksen sisältöä ja oppimisympäristöjä projektitoiminnan kautta.
​ 

Projektitoimintamme tapahtuu kumppanuusperiaatteella yhdessä muiden viranomaisten, koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden sekä elinkeinoelämän kanssa. Tässä tehtävässä onnistuminen edellyttää alueen strategioiden ja muiden yhteisesti sovittujen tavoitteiden tuntemista, niihin vaikuttamista ja sitoutumista sekä niiden toteuttamista.

Viimeksi muokattu: 17.5.2016