verkostoitumista

sekä kansallisesti että kansainvälisesti

Kpedun kansainvälisyystyö saa tukea EUsta

 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

KPEDUn kansainvälisyysverkostot

XARXA -verkostossa on jäseniä lähes kaikista Eurooan maista. Xarxan tavoitteena on taata hyvät työssäoppimispaikat ja muut käytännön järjestelyt tuttujen kumppaneiden avulla. Verkostolla on ISO9001 laatusertifikaatti.

EFVET (European Forum for Vocational Education and Training) on ammatillisen koulutuksen järjestäjien yhteistyöverkosto ja sillä on keskustelumahdollisuus EU-komission kanssa.

Majakka -verkoston sivustolla on eri kieliversioita ja kaikki dokumentit, joita tarvitaan opiskelijan lähettämiseksi ulkomaan vaihtojaksolle.

Aasia -verkostoilla on omat sivut.

AMKElla  (Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys) on myös kansainvälinen verkosto.

Kööpenhaminan prosessin tavoitteena on

 • parantaa ammatillisen koulutuksen laatua
 • lisätä ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuutta
 • edistää ammatillisessa koulutuksessa olevien sekä ammatillisen tutkinnon suorittaneiden liikkuvuutta
Kööpenhaminan prosessi - aktiivista ammatillisen koulutuksen kehittämistä EU-tasolla

Eurooppalaiset työkalut ammatilliselle koulutukselle

 • ECVET -järjestelmä on ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä, jossa on eri maissa suoritettujen opintojen hyväksiluku.
 • EQF on eurooppalainen tutkintojen viitekehys, joka helpottaa eri maiden koulutusjärjestelmissä suoritettujen tutkintojen vertailtavuutta kahdeksan opiskelutason avulla.
 • EUROPASSIin opiskelijat voivat dokumentoida kansainvälisen osaamisensa (mm. kielipassi, ansioluettelo, ammattitukinnon liite ja liikkuvuustodistus).
 • EQARF on ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalainen viitekehys, joka tukee laadunhallintaa ammatillisessa koulutuksessa.


36
Viimeksi muokattu: 23.10.2015