ammattilukio ja yhdistelmäopinnot

IMG_0101

Ammattilukio ja yhdistelmäopinnot

Ammattilukiolla tarkoitetaan opetusjärjestelyjä, joissa ammatillinen perustutkinto, lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto (ns. kolmoistutkinto) on mahdollista suorittaa neljässä vuodessa ryhmämuotoisena opiskeluna. Ammattilukio-opintojen toteutuksessa vuorottelevat ammatilliset ja lukio-jaksot.

Yhdistelmäopinnoissa voit rakentaa opintojesi sisällön omien tavoitteidesi ja yksilöllisen opiskeluohjelman mukaisesti yhteistyöverkostoon kuuluvien oppilaitosten opintotarjonnasta. Tavoitteenasi voi olla esimerkiksi ns. kaksois- tai kolmoistutkinnon suorittaminen tai tutkinnon monipuolistaminen yksittäisillä opintojaksoilla ja kursseilla.

Yksittäiskursseja voit valita työllistymis- tai jatko-opintosuunnitelmiesi ja omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti oppilaitosten yhteiseltä opintotarjottimelta ja sisällyttää kurssit esim. vapaavalintaisiin opintoihisi. Yksittäiskurssien opetus tapahtuu kurssista riippuen yhteistoiminta-aikoina lähi- tai etäopetukseen osallistumalla tai kokonaan ajasta ja paikasta riippumattomilla verkkokursseilla. Yhteistoiminta-ajat sovitaan yhteistyöverkostossa, mutta ne voivat olla myös paikkakuntakohtaisia. Mikäli tähtäät korkeakouluopintoihin, voit valita tutkintoosi opintoja myös ammattikorkeakoulusta tai avoimesta yliopistosta.

Lisätietoja antaa Kokkolan ammattilukion opinto-ohjaaja Ann Christine Mannström, puhelin 044 725 0416.

Viimeksi muokattu: 24.3.2016