Tietoa opiskelusta

TIETOA OPISKELUSTA

Ammatillinen koulutus on uudistunut: Oppiminen ei ole enää sidottu aikaan, paikkaan tai opetusryhmään eikä enää puhuta erikseen nuorista tai aikuisopiskelijoista. Opiskelijoiden opintopolut suunnitellaan yksilöllisiksi ja joustaviksi. Kpedussa opiskelijalla on lukuisia eri tapoja saavuttaa sellainen ammattiosaaminen, jolla pärjää työelämässä. Valittavana on runsas määrä erilaisia tutkintoja ja tutkinnon osia. Oppiminen voi tapahtua oppilaitosympäristössä, työpaikalla ja aiempaa enemmän myös virtuaalisissa ympäristöissä.

Opiskelija voi valita itselleen soveltuvimman tutkinnon, tutkinnon osat ja tavan saavuttaa osaaminen. Tärkeää on se, että opiskelija työllistyy, pääsee jatko-opintoihin tai saavuttaa lisää osaamista nykyiseen työhönsä. Meillä annetaan tukea, ohjausta ja luodaan mahdollisuuksia kasvaa tulevaisuuden osaajakasi ja elinikäiseksi oppijaksi.

Kaikille opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa on mukana myös ohjaus- ja tukipalvelut. Aiemmin hankittu osaaminen huomioidaan ja se vaikuttaa opetuksen sisältöön, toteutukseen ja kestoon. Myös lukio-opinnot ovat mahdollisia perustutkinnoissa.

Osaamista on mahdollista hankkia työskentelemällä ulkomaisissa yrityksissä ja organisaatioissa. Opiskelut voidaan toteuttaa myös oppisopimuksella tai yhdistämällä joustavasti koulutussopimusta ja oppisopimusta.
 
Viimeksi muokattu: 6.8.2018