Taloudelliset kulut ja edut

Oppisopimuskoulutuksen rahoitus

Oppisopimuskoulutusta toteutetaan valtion varoin. Tietopuoliset opinnot ovat maksuttomia sekä työnantajalle että opiskelijalle (lukuun ottamatta tutkintomaksua 58 €). Opiskelija on työsuhteessa työnantajaan ja saa TES:n mukaista palkkaa tekemästään työstä.

Opiskelijan palkka

Työnantaja maksaa opiskelijalle vähintään alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Palkkatietoja voi kysyä alan työmarkkinajärjestöistä.

Tietopuolisten koulutuspäivien ajalta työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta. Mikäli tietopuolisen koulutuksen ajalta ei makseta palkkaa, maksaa oppisopimustoimisto opiskelijalle opintososiaalisia etuuksia.

Työnantajan koulutuskorvaus

Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Koulutuksen järjestäjä ja työnantaja sopivat koulutuskorvauksesta kunkin oppisopimuksen osalta ennen sopimuksen hyväksymistä. Korvauksen määrää arvioitaessa huomioidaan koulutusala, suoritettava tutkinto, opiskelijan kokemus ja opintojen vaihe. Korvauksen maksaa paikallinen oppisopimustoimisto ja se maksetaan kaksi kertaa vuodessa.

Palkkatuki

Työnantaja voi hakea TE-toimistosta palkkatukea uuteen työsuhteeseen, jos opiskelijaksi hakija on työtön työnhakija. Palkkatuen myöntämisen edellytyksistä päättää se TE-toimisto, jossa opiskelijaksi hakeutuva on työnhakijana. Työnantaja hakee palkkatukea suoraan TE-toimistosta hyvissä ajoin ennen oppisopimuksen alkamista. Lisätietoja http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/tukea_rekrytointiin/palkkatuki/index.html

Vakuutusyhtiön ja Kelan kuntoutustukimahdollisuudet

Lisätietoja asiasta: www.kela.fi, vakuutusyhtiöiden sivuilta.

Viimeksi muokattu: 9.12.2016