liiketalous1

Oppisopimus työnantajalle

Oppisopimus sopimuksena

Oppisopimus on työnantajan ja opiskelijan välinen määräaikainen työsopimus.

Virkamiehen ja työnantajan välillä tehty kirjallinen määräaikainen sopimus, ns. virkamiehen oppisopimus.

Myös yrittäjä voi kouluttautua oppisopimuksella, joka perustuu koulutuksen järjestäjän ja yrittäjän väliseen koulutussopimukseen.

 Työnantajan vastuu, osapuolten roolit ja tehtävät

 Työnantajana

• solmit oppisopimuksen oppisopimusopiskelijan kanssa
• vastaat työsuhdeasioista ja teet työsopimuksen uuden työntekijän kanssa vähintään oppisopimuksen ajaksi
• noudatat työehtosopimusta ja maksat sen mukaista palkkaa (tietopuolisten koulutuspäivien ajalta työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta)
• nimeät motivoituneen ja tehtävään sitoutuneen työpaikkakouluttajan, joka ohjaa ja arvioi opiskelijan työpaikalla tapahtuvaa oppimista
• (ohjaat työpaikkakouluttajan Oppisopimuspalvelujen järjestämään työpaikkakouluttajakoulutukseen )
• mahdollistat opiskelijan osallistumisen tietopuoliseen koulutukseen oppilaitoksessa
• mahdollistat opiskelijalle tutkinnon ammattitaitovaatimusten mukaisen oppimisen koulutustavoitteen mukaisissa työtehtävissä
• ilmoitat oppisopimukseen liittyvät muutokset oppisopimustoimistoon.

 Opiskelija

• perehtyy oppisopimuskoulutukseen, opiskeltavan tutkinnon vaatimuksiin ja arvioi omaa osaamistaan
• suunnittelee opintoja yhdessä työpaikkakouluttajan sekä oppilaitoksen edustajan kanssa (henkilökohtaistaminen)
• laatii työssä oppimisen suunnitelman yhdessä työpaikkakouluttajan kanssa
• osallistuu tietopuoliseen koulutukseen oppilaitoksessa ja tekee oppimistehtävät
• hoitaa työnantajan osoittamat työtehtävät
• arvioi itse säännöllisesti ammatillista kehittymistään
• tekee tutkintosuoritukset suunnitelman mukaisesti
• maksaa tutkintomaksun (58 euroa)

Oppisopimustoimisto

• neuvoo oppisopimusasioissa
• arvioi työpaikan ja opiskelijan koulutusedellytyksiä
• osallistuu oppisopimusopiskelijan henkilökohtaistamiseen ja vastaa opiskelijan henkilökohtaisen opiskeluohjelman laatimisesta
• vastaa oppisopimuskoulutuksen johdosta, valvonnasta, koordinoinnista ja rahoituksesta
• hankkii tietopuolisen koulutuksen ja tutkintotilaisuudet oppilaitoksesta sekä vastaa niiden kustannuksista
• seuraa oppisopimuskoulutuksen etenemistä
• maksaa koulutuskorvaukset työnantajalle
• maksaa opintososiaaliset etuudet oppisopimusopiskelijalle
• järjestää työpaikkakouluttajille työpaikkakouluttajakoulutusta

 

Viimeksi muokattu: 30.8.2017