liiketalous1

Oppisopimus työnantajalle

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus on ammatillista koulutusta, jossa opetus tapahtuu pääosin työpaikalla ja opetusta täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa.

Oppisopimuskoulutuksessa voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.

Oppisopimustoimisto hankkii tietopuolisen koulutuksen ja se on sekä työnantajalle että opiskelijalle maksutonta. Tietopuolisen koulutuksen osuus on keskimäärin noin 20 % oppiajasta.

Oppisopimus sopimuksena

Oppisopimus on työnantajan ja opiskelijan välinen määräaikainen työsopimus. Sen mukaan opiskelija tekee työnantajalle työtä tämän johdon, valvonnan ja ohjauksen alaisena palkkaa vastaan saavuttaakseen ammattitaidon ammatissa toimimiseen.

Oppisopimuskoulutus voi perustua myös virkamiehen ja työnantajan välillä tehtyyn kirjalliseen määräaikaiseen sopimukseen, ns. virkamiehen oppisopimus.

Myös yrittäjä voi kouluttautua oppisopimuksella. Yrittäjän oppisopimuskoulutus perustuu koulutuksen järjestäjän ja yrittäjän väliseen koulutussopimukseen. Oppisopimuksen hyväksymisestä vastaa oppisopimuksen järjestäjä.

Hakeminen oppisopimuskoulutukseen

Oppisopimustoimistosta työnantaja tai opiskelijaksi hakeutuva saavat tietoa mahdollisuuksista – ottakaa reilusti yhteyttä!

Mikäli työnantaja päättää kouluttaa opiskelijan oppisopimuksella, työnantaja ja opiskelijaksi ilmoittautuvat kiinnostuksensa oppisopimuskoulutukseen täyttämällä esitietolomakkeen osoitteessa, https://oppisopimus.kpedu.fi

Ilmoittautumisen jälkeen sovitaan tapaaminen työnantajan, opiskelijaksi hakeutuvan, tietopuolisen oppilaitoksen edustajan sekä oppisopimustoimiston edustajan kanssa. Oppisopimus laaditaan työnantajan, opiskelijan sekä oppisopimustoimiston edustajan läsnä ollessa.Työnantajan vastuu, osapuolten roolit ja tehtävät

 Työnantajana

• solmit oppisopimuksen oppisopimusopiskelijan kanssa
• vastaat työsuhdeasioista ja teet työsopimuksen uuden työntekijän kanssa vähintään oppisopimuksen ajaksi
• noudatat työehtosopimusta ja maksat sen mukaista palkkaa (tietopuolisten koulutuspäivien ajalta työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta)
• nimeät motivoituneen ja tehtävään sitoutuneen työpaikkakouluttajan, joka ohjaa ja arvioi opiskelijan työpaikalla tapahtuvaa oppimista
• (ohjaat työpaikkakouluttajan Oppisopimuspalvelujen järjestämään työpaikkakouluttajakoulutukseen )
• mahdollistat opiskelijan osallistumisen tietopuoliseen koulutukseen oppilaitoksessa
• mahdollistat opiskelijalle tutkinnon ammattitaitovaatimusten mukaisen oppimisen koulutustavoitteen mukaisissa työtehtävissä
• ilmoitat oppisopimukseen liittyvät muutokset oppisopimustoimistoon.

 Opiskelija

• perehtyy oppisopimuskoulutukseen, opiskeltavan tutkinnon vaatimuksiin ja arvioi omaa osaamistaan
• suunnittelee opintoja yhdessä työpaikkakouluttajan sekä oppilaitoksen edustajan kanssa (henkilökohtaistaminen)
• laatii työssä oppimisen suunnitelman yhdessä työpaikkakouluttajan kanssa
• osallistuu tietopuoliseen koulutukseen oppilaitoksessa ja tekee oppimistehtävät
• hoitaa työnantajan osoittamat työtehtävät
• arvioi itse säännöllisesti ammatillista kehittymistään
• tekee tutkintosuoritukset suunnitelman mukaisesti
• maksaa tutkintomaksun (58 euroa)

Oppisopimustoimisto

• neuvoo oppisopimusasioissa
• arvioi työpaikan ja opiskelijan koulutusedellytyksiä
• osallistuu oppisopimusopiskelijan henkilökohtaistamiseen ja vastaa opiskelijan henkilökohtaisen opiskeluohjelman laatimisesta
• vastaa oppisopimuskoulutuksen johdosta, valvonnasta, koordinoinnista ja rahoituksesta
• hankkii tietopuolisen koulutuksen ja tutkintotilaisuudet oppilaitoksesta sekä vastaa niiden kustannuksista
• seuraa oppisopimuskoulutuksen etenemistä
• maksaa koulutuskorvaukset työnantajalle
• maksaa opintososiaaliset etuudet oppisopimusopiskelijalle
• järjestää työpaikkakouluttajille työpaikkakouluttajakoulutusta

 Tietopuolisen koulutuksen järjestävä oppilaitos

• osallistuu oppisopimusopiskelijan henkilökohtaistamiseen
• vastaa tietopuolisen koulutuksen ja tutkintotilaisuuksien järjestämisestä yhdessä oppisopimusopiskelijan ja työpaikan kanssa
• kutsuu opiskelijan lähiopetuspäiviin
• perehdyttää tutkinnon suorittamiseen ja tukee näyttösuunnitelman tekemisessä
• arvioi tietopuolista koulutusta

Viimeksi muokattu: 24.3.2017