Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Opetusmuoto

Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan

Laajuus

180 osp

Kesto

Paikka

Kokkola

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Hinta

Koko tutkinto 750€, yksi tutkinnon osa 250 €.

Tavoite

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suoritettuasi osaat toimia vanhustyötä ohjaavien säädösten ja ohjeiden mukaan, osaat toimia tiimien ja ryhmien johdossa ja vastuuhenkilönä, koordinoida ja ohjata sekä tehdä moniammatillista yhteistyötä. Koulutus lisää valmiuksiasi vanhustyön kehittämiseen, verkostoyhteistyöhön ja työskentelyyn monikulttuurisissa työ- ja toimintaympäristöissä.

Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä sosiaali-ja terveysalan vanhustyössä julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin toimintaympäristöissä avo- tai laitoshoidossa tai asumisyksikössä.

Kohderyhmä

Tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat syventää vanhustyöhön liittyvää osaamistaan. Opiskelu edellyttää vähintään sosiaali-ja terveysalan perustutkinnon (lähihoitaja) ja työkokemuksen antamia pohjatietoja vanhustyöstä.

Sisältö

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon kokonaislaajuus on 180 osp ja se sisältää kolme pakollista tutkinnon osaa:

• Vanhustyössä vastuuhenkilönä toimiminen, 50 osp
• Asiakaspalveluverkostossa toimiminen, 50 osp
• Ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen, 40 osp

Pakollisten tutkinnon osien lisäksi suoritetaan yksi valinnainen (40 osp) tutkinnon osa seuraavista:
• Sairaan ikääntyneen ihmisen hoitaminen, 40 osp
• Muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukeminen, 40 osp
• Yrittäjänä toimiminen vanhustyössä, 40 osp
• Kuolevan ihmisen hoitaminen, 40 osp

Tutkinnon perusteet:
https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/4254937

Toteutus

Koulutus on mahdollista suorittaa pääosin työn ohessa monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähiopetusta, työssäoppimista sekä etä- ja itsenäistä opiskelua. Lähiopetusta on noin 2 pv/kk.

Tutkinnon suorittamista varten jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma (HOKS), jossa sovitaan opintojen etenemisestä ja sisällöstä sekä huomioidaan aikaisemmin hankittu osaaminen. Voit opiskella koko tutkinnon tai vaikkapa vain yhden tutkinnon osan. Opiskelu on mahdollista myös oppisopimuskoulutuksena.

Koulutuksen hakuaika päättyy 12.8.2018. Haastattelut koulutukseen hakeneille järjestetään 20.8.-22.8.2018. Koulutus alkaa 20.9.2018.

Lisätietoja

Tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä. Löydät määräyksen täältä: http://www.oph.fi/download/167909_Maarays_28_011_2015.pdf

Koko tutkinnon hinta on 750 € ja yhden tutkinnon osan hinta 250 €.

Lisätietoja koulutuksesta:
tutkintovastaava Tarja Åvist, p. 040 808 5182
tai hakijapalvelut(at)kpedu.fi, p. 040 808 5010

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi

Viimeksi muokattu: 22.4.2018