Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Opetusmuoto

Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan

Laajuus

Henkilökohtaistetaan

Kesto

Paikka

Kokkola

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Hinta

550 €

Tavoite

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon suorittanut työskentelee erilaisissa mielenterveys- ja päihdetyön osaamista tarvittavissa tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla sekä kunnallisella että yksityisellä sektorilla.

Kohderyhmä

Tutkinnon suorittajalta edellytetään väh. sosiaali- ja terveysalan toisenasteen perustutkinnon (lähihoitaja) tai vastaavan tutkinnon tasoisia tietoja ja taitoja sekä lisäksitäydentäviä ja syventäviä opintoja sekä työkokemusta tutkinnon osien aloilta.

Sisältö

Hakeutumisvaiheessa tehdään opintoihin hakeutuneelle henkilökohtainen
suunnitelma, jossa selvitetään aikaisempi osaaminen suhteessa tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin. Samassa tilanteessa hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaansa ja toiminta kykyynsä liittyvät esteet. Tutkinto on koostuu kahdesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Tutkinnon pakolliset osat: Mielenterveys- ja päidetyössä toimiminen, Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttäminen.
Valinnaiset tutkinnon osat: Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päidetyö, Ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyö. Tutkinnon osa ammattitutkinnosta,
Tutkinnon osa toisesta erikoisammattitutkinnosta.
Tutkinnon perusteet: http://bit.ly/2fKN8yg

Toteutus

Valmistava koulutus järjestetään monimuotokoulutuksena, jossa lähipäiviä on 2-3 kuukaudessa. Lisäksi jokaiseen tutkinnon osaan kuuluu työssäoppimista. Tutkinnon suorittamisen kesto määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Lisätietoja

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voivat olla sairaudet, jotka rajoittavat toimintakykyä tai estävät käytönnön tehtävissä tai työssä toimimisen:

- psyykkiset sairaudet, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
- fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat
-veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin sijoittumista
-päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
http://bit.ly/22lyr33

Lisätietoja koulutuksesta: tutkintovastaava Jaana Sinko, p. 044 725 0036.
Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi

Seuraavan koulutuksen alku ei vielä tiedossa

Viimeksi muokattu: 17.3.2018