Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto

Opetusmuoto

Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan

Kesto

Paikka

Kälviä

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Hinta

1000 €

Tavoite

Työvalmennuksen erikoisammattitutkinnon suorittanut työskentelee työvalmennustyössä asiakkaan työpaikalla tai työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen toimintayksikössä. Työtehtävissä keskitytään toimimaan sellaisten henkilöiden kanssa, jotka tarvitsevat erityistä tukea muutos- ja siirtymävaiheisiin työelämään pääsemiseksi, työelämässä pysymiseksi tai työhön palaamiseksi.

Alan työntekijöitä työskentelee mm. erilaisissa sosiaali- ja kuntoutusalan yksiköissä, kuntoutussäätiöissä, työ- ja toimintakeskuksissa, työhönvalmennus- ja palvelukeskuksissa.

Kohderyhmä

Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on vähintään sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto tai muun soveltuvan tutkinnon tasoiset tiedot ja taidot. Tutkinnon suorittajalla on alan koulutuksen lisäksi työkokemusta ja/tai täydentäviä ja syventäviä opintoja.

Sisältö

Erikoisammattitutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakolliset tutkinnon osat:

- Ammatillinen toiminta työvalmennuksessa
- Asiakkaan työvalmennusprosessissa toimiminen
- Työelämäosaaminen ja työvalmennuksen vastuuhenkilönä toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista on valittava 1 osa:
- Työvalmennuspalveluiden kehittäminen ja tuotteistaminen
- Yrittäjänä toimiminen työvalmennuksessa

Toteutus

Suoritustapa henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti:
- teoriaopinnot monimuoto-opetuksena
- työssäoppiminen
- tutkintotilaisuudet

Viimeksi muokattu: 17.3.2018