Perhepäivähoitajan ammattitutkinto

Opetusmuoto

Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan

Kesto

Paikka

Kälviä

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Hinta

850 €

Tavoite

Perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittaneen työ on osa julkista tai yksityistä varhaiskasvatustoimintaa, jota toteutetaan kasvatuskumppanuuden periaatteiden mukaisesti yhdessä lasten ja perheiden kanssa lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtien. Perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittanut työskentelee perhepäiväkodissa tai ryhmäperhepäiväkodissa.

Sisältö

Perhepäivähoitajan ammattitutkinto muodostuu neljästä pakollisesta tutkinnon osasta ja valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto on valmis kun neljä pakollista ja yksi valinnainen tutkinnon osa on suoritettu hyväksytysti.

Pakolliset osat:
3.1. Ammatillinen toiminta perhepäivähoidossa
3.2. Varhaiskasvattajana perhepäivähoidossa
3.3. Lapsen terveydestä ja fyysisestä turvallisuudesta huolehtiminen
3.4. Lapsen tuen tarpeeseen vastaaminen

Valinnaiset tutkinnon osat:
3.5. Monikulttuuristen lasten ja perheiden kanssa toimiminen
3.6. Tutkinnon osa toisesta tutkinnosta
3.7. Yrittäjänä toimiminen

Toteutus

Suoritustapa:

- teoriaopinnot monimuoto-opetuksena
- työssä oppiminen
- tutkintotilaisuudet

Lisätietoja

Opiskelijan on mahdollista saada opintotukea voimassa olevan opintotukilain mukaisesti. Tarkemmat tiedot löytyvät Kelan esitteestä.

Viimeksi muokattu: 22.4.2018