Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto

Opetusmuoto

Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan

Laajuus

-

Kesto

Paikka

Kälviä

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Hinta

850 €

Tavoite

Lasten ja nuorten erityisohjaajan työalueina ovat lapsi- ja nuorisotyö erilaisissa toimintaympäristöissä, joita voivat olla mm. päivähoito, lapsi- ja perhetyö, nuorisotyö, koulu, aamu- ja iltapäivätoiminta, laitokset ja sairaalat, kulttuuri- ja vapaa-aikatoiminta, erityisryhmien työpajat ja toimintakeskukset, kansalais- ja järjestötoiminta sekä alan yritykset.

Sisältö

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinnon osat ja tutkinnon muodostuminen:

Tutkinnon suorittaminen edellyttää kolmen pakollisen ja vähintään kahden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista. Toisen valinnaisen tutkinnon osan on oltava joko 3.4 tai 3.5.

Pakolliset osat:
3.1. Ammatillinen toiminta lasten ja nuorten erityisohjauksessa
3.2. Yksilön ja yhteisön osallisuuden vahvistaminen
3.3. Kulttuurien moninaisuus ohjaustyössä

Valinnaiset osat:
3.4. Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä ohjaus ja tukeminen
3.5. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja heidän perheidensä ohjaus ja tukeminen
3.6. Tutkinnon osa toisesta tutkinnosta
3.7. Yrittäjyys

Toteutus

Suoritustapa:
- teoriaopinnot monimuoto-opetuksena
- työssäoppiminen
- tutkintotilaisuudet

Lisätietoja

Opintotukea on mahdollista saada voimassa olevan opintotukilain mukaisesti. Tarkemmat tiedot löytyvät Kelan esitteestä.

Viimeksi muokattu: 17.3.2018