Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto, Sorkkien hoitamisen osaamisala

Opetusmuoto

Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan

Laajuus

-

Kesto

Paikka

Kannus

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Hinta

alk. 400 euroa/tutkinnon osa

Tavoite

Tutkinto suoritetaan osoittamalla osaaminen näytöissä. Näytöt järjestetään työpaikoilla normaaleissa työtehtävissä tutkinnon ammattitaitovaatimuksien mukaan.

Tutkintoon ei järjestetä tällä hetkellä tutkintokoulutusta. Suoraan näyttöihin hakeutujia otetaan jatkuvalla haulla. Hakijan aikaisemman osaamisen perusteella hänet voidaan ohjata suoraan näyttöihin edellyttäen, että osaaminen vastaa tutkinnon ammattitaitovaatimuksia.

Kohderyhmä

Alalla työskentelevät sorkkahoitajat, joilta puuttuu ammattitutkinto.

Sisältö

Tutkinto muodostuu kolmesta tutkinnon osasta (1 pakollinen ja 2 valinnaista). Mahdollista on suorittaa myös pelkästään pakollinen tutkinnon osa: Sorkkien hoitaminen, jolloin saa todistuksen tutkinnon osan suorittamisesta.

1. Pakollinen tutkinnon osa: Sorkkien hoitaminen
2. Valinnaiset tutkinnon osat:
- Asiakaspalvelu ja työelämätaidot maaseutuyrityksessä tai lomitustoimessa
- Tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta: esim. tutkinnon osa yrittäjän ammattitutkinnosta soveltuu hyvin.

Toteutus

Tutkintoon hakeutuvien aikaisempi osaaminen kartoitetaan. Kartoituksessa käytetään hakeutujan itsearviointia, testejä ja videoaineistoa.

Jos osaamista on riittävästi, aloitetaan näyttöjen suunnittelu.

Sorkkien hoitaminen -näytöt järjestetään tutkinnon suorittajien omilla asiakastiloilla sorkkahoitajan työtehtävissä.

Voit tehdä oman osaamisen kartoituksen (itsearvioinnin) www.osaan.fi -sivustolla: Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto, osaamisala sorkkien hoitaminen. Lisäksi kannattaa kerätä videoaineistoa, jolla voi todentaa osaamistaan sorkkahoitajan työtehtävissä.

Lisätietoja


Lisätietoja tutkinnon suorittamisesta
Eija Mäki-Ullakko, p. 044 725 0637
Maarit Kärki, p. 040 808 5540
Suvi Kortetmaa p. 044 7250 628

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi

Viimeksi muokattu: 22.4.2018