Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto, Lampaanlihan ja villan tuottaminen

Opetusmuoto

Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan

Laajuus

-

Kesto

Paikka

Kannus

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Hinta

220 euroa

Tavoite

Lampaanlihan ja villan tuottaminen on tutkinnon osa Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinnossa. Koulutus antaa osaamisen lammastilan töiden suunnitteluun ja toteuttamiseen, lampaiden hoitoon ja ruokintaan vuosikierron eri vaiheissa sekä lampaiden hyvinvoinnin ja terveydentilan seurantaan.

Koulutus valmistaa tutkinnon osan suorittamiseen tutkintotilaisuudessa (näyttötutkinto). Tutkintotilaisuudet järjestetään lammastiloilla normaaleissa työtehtävissä tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksien mukaan. Tutkinnon suorituspaikka voi olla joko oma lammastila tai työssäoppimispaikka.

Kohderyhmä

Lammastilojen yrittäjät ja työntekijät. Koulutus soveltuu hyvin henkilöille, jotka ovat aloittamassa alan yritystoimintaa. Tutkinnon suorittamisen kannalta on eduksi, että on aikaisempaa työkokemusta lampaiden hoidosta.

Sisältö

- lajinmukainen käyttäytyminen, eläinten tarkkailu ja käsittely
- lisääntymiskierto
- lammastilan työt eri vuosikierron vaiheessa
- merkintä ja rekisteröinti
- laiduntaminen
- eläinsuojelulainsäädäntö
- tuotanto-olosuhteiden vaatimukset
- lampaan hyvinvointi

- rodut
- tarkkailu ja jalostus
- ruuansulatus ja rehut
- ruokinnan suunnittelu ja toteutus käytännössä
- ruokinnan onnistumisen seuranta
- lammastilan omavalvonta ja siihen liittyvä dokumentointi
- tautisuojaus
- terveydenhuoltosopimus ja -suunnitelma
- ketjuinformaatio
- kerintä
- sorkanleikkuu
- villan käsittely
- villan jatkojalostus
- sairaan eläimen tunnistus
- yleisimmät sairaudet, ensiapu ja sairauksien ennaltaehkäisy
- karitsointi ja karitsointiongelmat
- vastasyntyneiden hoito
- kannattavuuden arviointi
- hoitoon ja ruokintaan liittyvien koneiden käyttö ja huolto

Toteutus

Valmistava koulutus toteutetaan lähi- ja etäopintoina sekä työssäoppimisena:
- lähiopintoja 12 päivää
- etäopintoja 3 päivää
- työssäoppimista 35 päivää

Koulutuksessa on lähipäiviä 2 pv/kk. Koulutus ja tutkinnon suorittaminen suunnitellaan jokaiselle henkilökohtaisesti. Työssäoppimisen voi suorittaa omalla tilalla. Jos sinulla ei ole omaa tilaa, tarvitset työssäoppimispaikan käytännön ammattitaidon hankkimista varten. Tarvittaessa koululta saa ohjausta työssäoppimispaikan hankintaan.

Jos sinulla on aikaisempaa osaamista, se otetaan huomioon tarvittavan ammattitaidon hankkimisen suunnittelussa. Mahdollista on osallistua tutkintotilaisuuteen ilman valmistavaa koulutusta, mikäli aiemmin hankittu osaaminen vastaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia.

Lisätietoja

Koulutus toteutetaan ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituksella, jolloin opiskelijan omarahoitusosuus on 220 euroa. Mahdollista myös osallistua yksittäisiin koulutuspäiviin ilman tutkinnon suorittamista, jolloin koulutuspäivän hinta on 60 euroa.

Jos opiskelijalla ei ole aikasempaa ammatillista koulutusta tai lukio-opintoja, mahdollista on saada opintoihin rahoitus NAO/ENO-osaamisohjelmien kautta. Tällöin koulutus on opiskelijalle maksuton.

Jos osallistut vain yksittäisiin koulutuspäiviin ja et suorita tutkintoa, koulutuspäivän hinta on 60 euroa. Yksittäisiin koulutuspäiviin ilmoittautuminen eija.maki-ullakko@kpedu.fi

Lisätietoja koulutuksesta:
Eija Mäki-Ullakko, p. 044 725 0637 eija.maki-ullakko@kpedu.fi
Ilse Heino p. 040 808 5526 ilse.heino@kpedu.fi
Suvi Kortetmaa p. 044 7250 628 suvi.kortetmaa@kpedu.fi

Seuraavan koulutuksen alku ei vielä tiedossa

Viimeksi muokattu: 17.3.2018