Seminologin ammattitutkinto

Opetusmuoto

Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan

Laajuus

Henkilökohtaistetaan

Kesto

Paikka

Kannus

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Hinta

400 €

Tavoite

Seminologin ammattitutkinnon suorittanut voi toimia keinosiemennysalan yritysten palveluksessa tai yrittäjänä. Hän siementää nautoja, sikoja, lampaita ja/tai vuohia suuntautumisensa mukaan. Suuntautuessaan nautojen tai sikojen keinosiemennykseen hän tekee tiineystarkastuksia ja muita rektaalitutkimuksia. Hän voi myös erikoistua tiloilla tapahtuvaan alkion siirtämiseen ja alkiohuuhtelun avustajana toimimiseen, myyntitehtäviin, jalostus- tai hedelmällisyysneuvontaan tai ohjaamaan seminologin ammattiin oppivia.

Kohderyhmä

Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona eli osaaminen osoitetaan tutkintotilaisuuksissa työpaikoilla aidoissa työtehtävissä. Näyttötutkinnon suorittaminen on ammattitaidon hankkimistavasta riippumatonta. Tutkintoon osallistujalle ei ole asetettu muodollisia koulutusvaatimuksia.

Mikäli hakeutujalla on riittävä osaaminen, hänet ohjataan suoraan tutkintotilaisuuksiin.

Tutkintotilaisuuksiin valmistavia koulutuksia ei ole tällä hetkellä tarjolla Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutuksessa. Tutkintotilaisuuksia järjestämme tarpeen mukaan, mikäli hakeutujalla on riittävä aikaisempi osaaminen tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksissa.

Sisältö

Seminologin ammattitutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinnon osat Alkion siirtäminen, Tuotantoeläinten hedelmällisyysneuvonta ja Ohjaavana seminologina toimiminen voi suorittaa sen jälkeen, kun on suoritettu pakolliset tutkinnon osat. Tutkintotodistukseen merkitään eläinlaji/eläinlajit, jolla tutkinnon osat Tuotantoeläinten keinosiementäminen ja Alkion siirtäminen on suoritettu

Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus järjestää tutkintotilaisuuksia seuraavissa seminologin ammattitutkinnon tutkinnon osissa:

1. Pakolliset tutkinnon osat:
- Tuotantoeläinten keinosiementäminen (nauta ja sika)
- Asiakaspalvelu keinosiemennystyössä

2. Valinnaiset tutkinnon osat:
- Keinosiemennystyön työtilausten käsittely
- Keinosiemennysalan myyntityö
- Alkionsiirtäminen
- Tuotantoeläinten hedelmällisyysneuvonta
- Lypsykarjan jalostuksen neuvonta

- Ohjaavana seminologina toimiminen

Toteutus

Jos sinulla on seminologin työhön liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hakeutua suorittamaan tutkintoa. Hakeutumisvaiheessa kartoitamme osaamisesi suhteessa tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin ja teemme päätöksen, voitko osallistua suoraan tutkintotilaisuuksiin. Suunnittelemme ja järjestämme tutkintotilaisuudet yhdessä sinun ja työpaikkasi tai työssäoppimispaikkasi edustajien kanssa.

Lisätietoja

Suoraan tutkintotilaisuuksiin tuleville 400 € / tutkinnon osa

Lisätietoja koulutuksesta:
Eija Mäki-Ullakko, p. 044 725 0637

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi

Seuraavan koulutuksen alku ei vielä tiedossa

Viimeksi muokattu: 17.3.2018