Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Opetusmuoto

Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan

Laajuus

Henkilökohtaistetaan

Kesto

31.10.2017 - 27.9.2019

Paikka

Kokkola

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Hinta

1200€

Tavoite

Koulutus antaa valmiudet laatia yrityksen strategian, laatia strategisen kehittämissuunnitelman, johtaa yrityksen strategiaa sekä kehittää omaa johtamisosaamistasi. Valinnaisista tutkinnon osista riippuen tutkinnon suoritettuasi sinulla on erityisen vahvaa osaamista joko verkostojen, työyhteisön, asiakkuuksien, prosessien tai talouden johtamisessa.

Kohderyhmä

Tutkinnon suorittanut voi toimia yrittäjänä, johtoryhmän jäsenenä tai liiketoimintaa harjoittavan organisaation johtotehtävässä tai niiden johtoryhmän jäsenenä. Hän vastaa organisaation tai sen osan toiminnasta ja vaikuttaa omilla päätöksillään koko organisaation kehittymiseen.

Sisältö

Oma johtamisympäristö
- Visio ja strategiatyö
- Strategiatyökalut ja strategian jalkauttaminen
- Toiminnan arviointi ja kehittäminen

Oman johtamisosaamisen kehittäminen
- Ratkaisukeskeiset vuorovaikutustaidot
- Esimiehen strateginen viestintä ja vuorovaikutus
- Johtajan osaaminen

- Mielen johtaminen

Työyhteisöm johtaminen
- Työyhteisön johtaminen
- Esimiehen henkilöstöhallintoa

Osaamisen kehittäminen 2 pv (valinnainen)
- Henkilöstövoimavarojen arviointimenetelmät ja kehittämisen keinot
- Osaamisen johtaminen

Asiakkuuksien kehittäminen 2 pv (valinnainen)
- Asiakkuuksien johtaminen
- Asiakkuuksien arviointimenetelmät ja kehittämisen keinot

Prosessien kehittämien 2 pv (valinnainen)
- Tuotantoprosessien tehokkuuden arviointi ja Lean-johtaminen
- Lean-johtaminen ja prosessien tehokkuuden arviointi ja kehittäminen

Talouden kehittäinen 2 pv (valinnainen)
- Talouden johtaminen
- Kannattava ja tehokas toiminta

Verkostojen johtaminen 1 pv (valinnainen)
- Verkostotoiminnan analysointi ja kehittäminen

Toteutus

Koulutus ja tutkinto suoritetaan työn ohessa.Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Koulutus sisältää keskimäärin 12 lähikoulutus- ja ohjauspäivää noin kerran kuukaudessa klo 9-16. Koulutuspäivät valitaan tapaamisessa ennen koulutuksen alkua.
Lähiopetuspäivät toteutetaan asiantuntijaluentoina ja erilaisina ryhmätyöskentelyinä. Muu opiskelu toteutetaan ohjattuna itseopiskeluna ja työssä oppimisena.

Lisätietoja

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Lisätietoja koulutuksesta ja tutkinnon suorittamisesta antaa

Johtamisen kouluttaja Minna Frilund
p. 044 725 0883
minna.frilund(at)kpedu.fi

Keski-Pohjanmaan oppisopimustoimisto:
Koulutustarkastaja Hannele Häli, p. 040-359 6243
hannele.hali(at)kpedu.fi

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi

Hakuaika päättynyt

Viimeksi muokattu: 17.3.2018