Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

datanomi

Opetusmuoto

Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan

Laajuus

180 osp

Kesto

Paikka

Kokkola

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on opiskella laaja-alaiset valmiudet tieto- ja viestintätekniikka-alan työtehtäviin.

Datanomin tutkinto on hyvä perusta vaativiinkin työtehtäviin: datanomeja tarvitaan siellä, missä tietokoneita käytetään.

Kohderyhmä

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto on tarkoitettu sinulle, jos:
- tarvitset it-osaamista työssäsi toimialasta riippumatta
- työskentelet tieto- ja viestintätekniikan parissa, mutta tutkinto puuttuu
- haluat kehittää itseäsi ja ammattitaitoasi tai
- haluat laajentaa työnkuvaasi

Ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon jo suorittaneet voivat hakeutua ammatillisiin perustutkintoihin jatkuvassa haussa, joka mahdollistaa ympärivuotisen koulutukseen hakeutumisen.

Yhteishaun päättymisen jälkeen myös ilman opiskelupaikkaa olevat nuoret hakeutuvat koulutukseen jatkuvan haun kautta.

Sisältö

Koulutus sisältää tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon osat:

Kaikille yhteiset tutkinnon osat:
- Palvelutehtävissä toimiminen
- Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto

Osaamisalan opinnot:
- Ohjelmistotuotanto tai
- Käytön tuki

Valinnaiset tutkinnon osat:
- Osaamisalaa tukevat valinnaiset opinnot

Toteutus

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma koulutuksen ja tutkinnon suorittamiseksi.

Koulutus on monimuotokoulutusta. Lähiopetusta järjestetään pääsääntöisesti joka toinen viikko yhtenä arki-iltana ja lauantaisin. Opiskelu sisältää myös itsenäistä etä- ja verkko-opiskelua sekä työssäoppimista oman henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Osa opinnoista toteutetaan verkko-opiskeluna.

Voit osallistua koulutukseen oman työsi ohessa, jolloin pystyt soveltamaan koulutuksessa oppimaasi heti työtehtävissäsi. Mikäli olet tällä hetkellä ilman työpaikkaa, voidaan koulutuksesi henkilökohtaistaa päätoimiseksi opiskeluksi.

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto suoritetaan työpaikalla tai työssäoppimispaikalla henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksesta:
kouluttaja Tarja Peltoniemi, p. 044 725 0848
kouluttaja Heli Marjala, p. 044 725 0847

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi.

Hakijapalvelut, p 040 808 5010
hakijapalvelut(at)kpedu.fi

SYKSYLLÄ ALKAVIIN KOULUTUKSIIN TEHDÄÄN VALINTOJA 18.5.2018.
VALINNASSA OTETAAN HUOMIOON 4.5. MENNESSÄ TULLEET HAKEMUKSET.

Pakolliset tutkinnon osat:

Palvelutehtävissä toimiminen

Koulutuksen jälkeen osaat

 • tunnistaa, kuvailla ja dokumentoida liiketoiminnan keskeiset toimintaprosessit ja sidosryhmät
 • käyttää eri työväline- ja viestintäohjelmia omassa työssäsi
 • käyttää sosiaalisen median työkaluja
 • suunnitella ja valmistella palvelutilanteen
 • palvella asiakasta ja hoitaa palvelutilanteen jälkitoimet
 • viestiä sähköisesti ja kirjallisesti
 • laatia, ylläpitää ja muokata tilastoja ja raportteja
 • ylläpitää tietokannoissa ja -verkoissa olevaa tietoa

Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto

Koulutuksen jälkeen osaat

 • tehdä laitteiden ja ohjelmistojen hankintaprojektiin liittyviä työtehtäviä
 • asentaa työasemaan tarvittavat käyttöjärjestelmät, oheislaitteet ja perusohjelmat
 • konfiguroida työaseman laitteet ja ohjelmat toimivaksi kokonaisuudeksi
 • kytkeä työaseman verkkoon
 • testata ja dokumentoida työaseman käyttöönoton

Osaamisala (valitaan toinen)

Ohjelmistotuotannon osaamisala

Koulutuksen jälkeen osaat

 • määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot
 • suunnitella ohjelmiston rakenteen
 • laatia ohjelmiston teknisen spesifikaation
 • suunnitella ohjelmiston toteuttamisen
 • toteuttaa ohjelmiston
 • testata ja dokumentoida ohjelmiston

Käytön tuen osaamisala

Koulutuksen jälkeen osaat

 •  ylläpitää tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä sekä siinä tarjottavia palveluja
 • hallinnoida palvelinohjelmistoja
 • virtualisoida palvelinympäristön
 • huolehtia tietojärjestelmän tietoturvasta
 • asentaa ja vakioida työasemalaitteiston, sovellusohjelmat sekä tietoliikenneyhteydet
 • tuottaa tietoverkkoon palveluja
 • ottaa työasemalla verkkopalveluja käyttöön
 • kouluttaa, opastaa ja tukea asiakkaita
 • dokumentoida tieto- ja viestintäteknisen laitteen tai järjestelmän käyttöönoton
Datanomi-koulutuksen-rakenne1
Viimeksi muokattu: 22.4.2018