Puutarhaterapia ja Green coach- koulutus

Opetusmuoto

Monimuoto-opetus

Laajuus

15 op

Kesto

27.10.2018 - 14.4.2019

Paikka

Kälviä

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan kansanopisto

Hinta

1700 €

Tavoite

Koulutus antaa valmiudet toteuttaa puutarhaterapeuttista sekä työ- ja toimintakykyä vahvistavaa Green Care / Green Coach- toimintaa eri asiakasryhmien kanssa. Koulutuksen rakenne on innovatiivinen, sillä siinä yhdistetään uudella tavalla perinteistä puutarhaterapeuttista, psykoterapeuttista, fysioterapeuttista osaamista sekä laaja-alaista Green Care -ajattelua osana kokonaisvaltaista hyvinvointia ja viherympäristön suunnittelua.

Tavoitteena on myös edistää eri alojen ja ammattiryhmien välistä yhteistyötä sekä verkostoitumista. Opinnot antavat valmiuksia oman alan erilaisiin puutarhaterapeuttisiin työtapoihin, toiminnan yleiseen kehittämiseen, asiakas, oppilas, potilastyön suunnitteluun, toteuttamiseen sekä arviointiin.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu moniammatilliseksi: sosiaali- terveys- ja kasvatusalan henkilöille, puutarha-alan yritysten henkilöstölle ja muille kiinnostuneille. Koulutus soveltuu henkilöille, jotka haluavat edelleen laajentaa omaa kompetenssiaan, tietoisuustaitojaan sekä työnsä monipuolisuutta ja laadukkuutta.

Sisältö

Taustaa
Puutarhanhoito ja puutarhanhoidon terapeuttiset ja kuntouttavat vaikutukset ovat olleet pitkään tiedossa Suomessa ja muualla Euroopassa ja Amerikassa. Suomessa on historian saatossa ollut useita sairaaloita, joissa on käytetty ja käytetään jatkuvasti puutarhanhoitoa potilaiden hoidossa ja kuntoutuksessa. Myös useissa kouluissa ja oppilaitoksissa, lapsi- ja vanhustyössä puutarhaterapeuttinen toiminta on tuttuavuosikymmenten ajalta. Toiminta Suomessa on ollut enimmäkseen työtoimintaa, eikä niinkään tietoisesta puutarhan – ja kasvein hoidon kautta saatavasta puutarhaterapeuttisiin hoitotyömenetelmiin perustuvasta kuntouttavasta työotteesta.


Opetussuunnitelmamme perustuu teorioiden osalta useimpiin tiedetaustoihin. Keskeisinä teorioina tässä koulutuksessa ovat luonnontieteet, sosiaalipedagogiikka, psykoterapia sekä psykofyysinen psykoterapia sekä taloustieteet. Koulutuksen rakenne on prosessuaalinen, joka yhdistää teoriatiedon sekä kokemuksellisuuden pitkäkestoiseksi prosessiksi. Puutarhanhoito ja kasvien kanssa työskentely on siirtymävaihe – operointiväline itse puutarhaterapeuttiseen kuntouttavaan työhön ja työotteeseen.

Coachingin juuret puolestaan juontuvat pitkälti urheiluvalmennuksesta. Ammatilliseksi eri työ- ja toimi -alojen kehittämistoiminnaksi sekä henkilöstön kehittämistoiminnaksi se on muotoutunut 2000- luvulla. Coaching on käytännönläheistä ja monitieteistä toimintaa. Keskeisimpiä tieteenaloja ovat psykologia, kauppatieteet, filosofia, kasvatustietieteet muun muassa.

Tässä koulutuksessa lanseerataan ammattinimike Green Coach. Coaching tähtää aina positiiviseen muutokseen ja kehitykseen, jolloin muutosta tapahtuu yksilötasolla, ryhmässä, työyhteisöissä ja organisaatiotasolla. Tässä koulutuksessa yhdistämme coachingin, terapeuttiset sekä pedagogiset taidot Creen Care - ajatteluun ja toimintaan aivan uudella tavalla.

Koulutuksen aikana koulutettava
- Harjaantuu puutarhaterapeuttisten sekä coaching- elementtien ymmärtämiseen ja luontevaan soveltamiseen osana ennaltaehkäisevää ja korjaavaa asiakastyötä
- Ymmärtää viherympäristön merkityksen ja osaa soveltaa tätä tietoa rakennetun ympäristön suunnittelussa ja kehittämisessä sekä osana nykyistä palvelutuotetta
- Osaa soveltaa Green Care - ajattelua ja Coach- osaamista osana työhyvinvointia ja kokonaiskuntoisuutta
Koulutuksen rakenne

Toteutus

Koulutus on monimuoto- opiskelua, joka koostuu perusopinnoista, syventävistä opinnoista, omasta tutoroinnista, työnohjauksesta sekä harjoittelusta. Tarkemman opetussuunnitelman koulutettava saa koulutuksen alussa.

Lähipäiviä Keski-Pohjanmaan kansanopistolla on kerran kuukaudessa la-su klo.9.00-16.00.
Syksyllä 2018
27.-28.10.
10.-11.11.
1.12. (etäopetusseminaari)

Keväällä 2019
12.-13.1.
9.-10.2.
9.-10.3. (+harjoittelut omalla paikkakunnalla)
13.-14.4. päätösseminaarit

Lisätietoja

Koulutuksen sisällön tuottaa ja opetuksesta vastaa Valkoinen Talo Partner- Green Design Finland koulutuspalvelut
Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus jatkaa syventävillä 15 op opinnoilla.

Kouluttajat:
Riitta Suonpää, Hpj.,koulutusjohtaja
Kimmo Kaipia, kouluttaja, fysioterapeutti, kimmo.kaipia@valkoinentalofinland.fi
Asta Suomi, YTT, psykoterapeutti (VET) työnohjaaja ja terapiakouluttaja, opetusalan PD, Johdon Coach CSLE Valkoinen Talo Partnerin kouluttajat ja terapeutit
Puutarha-alan ammattilaiset sopimuskumppaniemme taholta
www.valkoinentalofinland.fi
www.greendesignfinland.fi
www.valkoinentalodesign.fi

Koulutusmaksu sisältää koulutusmateriaalit, opetuksen sekä lounaan lähipäivinä. Koulutusmaksu laskutetaan kuukausierissä. Jos tarvitset majoitusta, Keski-Pohjanmaan kansanopistolla on mahdollisuus majoittua edullisessa kansanopiston kurssihotellissa. Lisätiedot: Koulutussuunnittelija Sari Hiltunen, sari.hiltunen@kpedu.fi, puh. 040 8073 512 tai info.kansanopisto@kpedu.fi

Hakuaika päättynyt

Viimeksi muokattu: 22.1.2019