Populaarikulttuuri

Opetusmuoto

Lähiopetus

Laajuus

43 ov

Kesto

27.8.2018 - 31.5.2019

Paikka

Kälviä

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan kansanopisto

Tavoite

Tervetuloa syventymään vuodeksi populaarikulttuuriin Keski-Pohjanmaan kansanopistolle!
Populaarikulttuuri ympäröi arkeamme kaikkialla. Sillä on valtava vaikutus identiteettiimme, maailmankuvaamme ja tapaamme havainnoida ympäristöämme. Meistä lähes jokainen kuluttaa populaarikulttuuria tavalla tai toisella päivittäin. Siksi sitä on hyvä oppia myös analysoimaan.

Opiskeluvuoden aikana käydään läpi populaarikulttuurin laajaa kirjoa historiasta nykypäivään. Linja tarkastelee kuitenkin ensisijaisesti populaarikulttuuria 2000-luvulla. Tarkoituksena on ymmärtää paremmin, minkälaiset virtaukset, trendit ja tapahtumat ovat muokanneet populaarikulttuurin aloja, ja miksi.

Miksi vaikkapa tietyt artistit, elokuvat tai sarjat ovat juuri nyt suosittuja? Miten internet, sosiaalinen media ja digitaalinen viestintä ovat muuttaneet populaarikulttuuria ja rikkoneet raja-aitoja? Minkälaisia uusia populaarikulttuurin muotoja – kuten meemit, blogit ja podcastit – 2000-luku on tuonut tullessaan? Minkälaisia virtauksia ja arvoja populaarikulttuurin muutoksesta on voinut huomata? Miten digitaalinen viestintä on vaikuttanut populaarikulttuurin saatavuuteen? Onko enää olemassa jakoa "valtavirtaan" ja "undergroundiin"? Miten ymmärtää ja analysoida tätä monimuotoisuutta, jossa monien ilmiöiden elinikä on lyhyt mutta intensiivinen?

Opintojen tarkoituksena on etsiä vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin. Vuosikurssin aikana opiskelija perehdytetään 2000-luvun populaarikulttuuriin niin luentomateriaalin, yhdessä tekemisen kuin itsenäisen oppimisenkin kautta. Vuosikurssilla tuotetaan sekä journalistista sisältöä että osallistustaan tapahtumatuottamiseen. Tavoitteena on saada opiskelija tarkastelemaan populaarikulttuuria analyyttisellä ja kriittisellä mutta sisäistävällä otteella.

Sisältö

Opiskelu on sekä sisältölähtöistä että käytännönläheistä. Käymme läpi 2000-luvun populaarikulttuurin teoksia yhdessä katsoen ja kuunnellen aikamme klassikkoja ja oudokkeja genrerajoista piittaamatta. Perehdymme myös populaarikulttuuria sivuavaan keskusteluun, journalismiin ja tutkimukseen ynnä muihin lieveilmiöihin. Opiskelijat tuottavat kurssin aikana myös omaa sisältöä kokemuksistaan esimerkiksi artikkeleiden tai videoblogien muodossa. Tämän lisäksi osallistumme kurssin aikana myös tapahtuman tuottamiseen.

Linjan vastaavana opettajana toimii kulttuuritoimittaja, -tuottaja ja muusikko Mikael Mattila. Hän vastaa ensisijaisesti linjan sisällöstä. Tämän lisäksi linjalla tullaan tapaamaan myös useita vierailevia opettajia lukuisilta populaarikulttuurin aloilta. Linja tulee tekemään myös yhteistyötä muiden kansanopistolinjojen, kuten teatterin, tanssin ja valokuvauksen, kanssa.

Linja ei aseta oppilailleen varsinaisia tavoitteita, vaan opiskelija voi itse päättää, minkälaiset tavoitteet hän opiskelulleen asettaa. Pyrkimyksenä on kuitenkin saada jokainen opiskelija kokemaan itsensä osaavaksi ja tavoitteensa saavuttavaksi toimijaksi!

Toteutus

Opetus on pääsääntöisesti päiväopiskelua, ja siitä suurin osa tapahtuu Kälviän kansanopistolla. Linjalla tehdään myös opintomatkoja esimerkiksi lähellä oleville keikkapaikoille. Linja koostuu useammista kurssikokonaisuuksista, jotka kattavat erilaisia populaarikulttuurin alueita musiikista elokuvaan, tv-sarjoihin, internet- kulttuuriin, journalismiin ja kirjoittamiseen. Osa kursseista suoritetaan yhteistyössä muiden opintolinjojen kanssa.

Lisätietoja

Linjan kustannukset:
90 € / vko, sis. opetus ja lounas. 120€/vko sis. opetus, ruokailut (aamupala, lounas, päivällinen) ja majoitus oppilasasuntolassa. Maksettavia viikkoja on 37.
Opiskelija-asuntolassa on kahden hengen huoneita, yhteinen keittiö ja pesutilat. Mahdollisuus myös viikonloppuasumiseen.

Linjalla on mahdollisuus opiskella opintosetelirahalla. Opintoseteliavustuksella alennetaan opintomaksuja.

Kansanopistovuosi antaa ammatilliseen peruskoulutukseen hakeutuvalle yhteishaussa kuusi (6) lisäpistettä! Hänellä myös säilyy kahdeksan (8) valintapistettä, mikäli hänellä ei ole voimassaolevaa koulutuspaikkaa ammatillisessa tai lukiokoulutuksessa. Opintoseteliraha mahdollisuus. Jos asut kansanopiston asuntolassa, voit saada asumislisää. Opintotukea on mahdollista saada voimassa olevan opintotukilain mukaisesti. Tarkempaa tietoa opintotukimahdollisuuksistasi ja opintotukeen liittyvissä asioissasi saat Kelalta.

Lisätietoja sisällöstä: vastaava opettaja Mikael Mattila, puh. 050 337 8864, mikael.j.mattila(at)gmail.com
Käytännön järjestelyt: Seija Prittinen p. 040 808 5035 tai seija.prittinen(at)kpedu.fi

Hakuaika päättynyt

Viimeksi muokattu: 25.3.2019