Kälviä Arts - Valokuvataide

Opetusmuoto

Lähiopetus

Laajuus

43 ov

Kesto

Paikka

Kälviä

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan kansanopisto

Tavoite

Valokuvataiteen kansanopistolinjalla sinulla on mahdollisuus opiskella omien tavoitteidesi suuntaisesti. Voit halutessasi myös kytkeä opinnot osaksi tutkintoon johtavaa ammatillista koulutusta.
Opetuksen tavoitteena on tuottaa vahvat perustaidot valokuvataiteesta kiinnostuneelle. Opit työskentelemään vaihtelevissa olosuhteissa, ratkaisemaan itsenäisesti valokuvausprosessiin liittyviä haasteita ja välittämään tietoa, tunteita ja tunnelmia persoonallisella tavallasi.

Koulutuksen aikana valokuvausta ja valokuvan sisältöä lähestytään opiskelijan suunnasta. Jokainen työskentelee henkilökohtaisesti valitsemassaan kuvaympäristössä. Koulutuksen puitteissa campuksellamme voit irrottautua arjesta ja heittäytyä valokuvataiteen maailmaan saman henkisessä seurassa. Kansanopiston muut linjat tarjoavat yhteistyömahdollisuuksia eri taiteen aloille opiskeluvuoden aikana.

Keski-Pohjanmaan kansanopistolla on usean vuosikymmenen ajalta kokemusta valokuvataiteen koulutuksesta. Linjan kouluttajat ovat työelämässä toimivia ammattitaiteilijoita ja –valokuvaajia.

Sisältö

Visuaalinen kulttuuri
Johdantona koulutukseen tutustumme visuaaliseen kulttuuriin ja postmoderniin taidekäsitykseen, joka näkee koulutuksen selkärankana toimivan nykytaiteen (contemporary art) viestinä: visuaalisina kerroksina, sipulimaisesti rakentuvan päättymättömän tarinan osina.

Kuvallisen ilmaisun perusteet
Opiskelija perehtyy kuvan rakenteeseen, väriteoriaan ja opiskelee sommittelun perustaidot, tavoitteena kehittää omaa visuaalista ilmaisutaitoaan. Teemme harjoituksia, jotka kehittävät havaintokykyä sekä silmän ja käden yhteistyötä.

Valokuvausmenetelmät
Erilaisten valokuvausprosessit. Perinteiset valokuvaus- ja pimiömenetelmät sekä vaihtoehtoiset mahdollisuudet (alternative photography). Tavoitteena on, että opiskelijat oppivat hallitsemaan valokuvauksessa tarvittavat erilaiset materiaalit ja menetelmät niin, että voivat keskittyä ilmaisemaan itseään kuvan keinoin.

Valokuvaustekniikka
Perustietoa valosta, kamerasta, optiikasta sekä valokuvaustekniikoista. Opiskelija perehtyy valokuvauksessa tarvittavien välineiden käyttöön ja perusrakenteisiin. Tavoitteena työvälineiden hallinta sillä tasolla, että opiskelija pystyy työskentelemään vaihtelevissa olosuhteissa ja ratkaisemaan itsenäisesti mahdollisia valokuvaustekniikkaan liittyviä teknisiä haasteita.

Digitaalinen kameratekniikka ja kuvienkäsittely
Tavoitteena on, että opiskelija oppii digitaalisen kameran rakenteet ja toiminnot sekä digitaalisen työnkulun perusteet. Kuvankäsittelyä opiskellaan Lightroom- ja Photoshop-ohjelmalla perusvalmiuksista kuvanmanipulointiin.

Visuaalinen ilmaisu ja kuva-analyysi
Kuvanlukutaidon ja kuvien analysointitaidon kehittäminen sekä kuvien kriittinen katselu. Tavoitteena on taito tarkastella itsenäisesti kuvien taiteellista ja kuvallista laatua sekä kyky perustella oma käsityksensä kuvamateriaalista. Opiskelukokonaisuus tuottaa lähtökohdan portfolio-ja näyttelytyöskentelyyn sekä oman kuvatuotannon arviointiin.

Studiovalokuvaus
Ammattivalokuvaajien ohjauksessa työpajoja, joissa perehdytään studiossa työskentelyyn. Opiskelijoiden käytössä tarkoituksenmukaiset tilat ja ajanmukaiset välineet,
joilla mm. ammattivalokuvaajiksi valmistuvat opiskelevat. Työpajojen sisältönä teoreettista ja käytännöllistä perustietoa studiotyöskentelystä. Tavoitteena on, että opiskelija perehtyy henkilökuvaukseen, tuotekuvaukseen, sekä glamour- ja muotivalokuvaukseen. Koulutuksessa huomioidaan digitaalisen työnkulun mahdollisuudet studiossa työskentelyssä.

Valokuvahistoria ja –taide.
Valokuvaushistoria, päähenkilöt ja kehitys. Johdanto kansainväliseen ja suomalaiseen valokuvataiteeseen, valokuvataiteen nykykenttään tutustuminen, mukaan lukien esittämiskanavat ja –paikat. Retkiä näyttelyihin ja taidetapahtumiin. Taiteilijavierailuja.

Työpajat ja projektityöskentely
Opiskeluohjelma muodostuu työpajoista, yhteisistä opinnoista ja intensiivisistä projektityöjaksoista, joiden sisältöön ja aikatauluun kytkeytyvät opiskelun tavoitteet. Prosessiin osallistuva oppii suunnittelemaan työnsä ja toteuttamaan sitä suunnitelman mukaisesti tavalla, joka vastaa valokuvataiteilijan työskentelyä käytännössä.

Portfolio ja lopputyönäyttely
Tavoitteena on, että opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa valokuvataiteen näkökulmasta toteutetun kuvakokonaisuuden, suunnittelee ja toteuttaa tälle työlleen rahoituksen ja asettaa esille teoksiaan ammattimaisesti valokuvataiteen kentän tunnustamassa kontekstissa. Ryhmä tuottaa koulutuksen päätteeksi yhteisnäyttelyn, jonka jyryttävät valokuvataiteen kentällä tunnustetut taiteilijat. Hyväksytyt teokset ripustetaan Pohjanmaan Valokuvakeskuksen galleriaan keväällä 2019.

Lisätietoja

Kansanopistovuosi antaa ammatilliseen peruskoulutukseen hakeutuvalle yhteishaussa kuusi (6) lisäpistettä! Hänellä myös säilyy kahdeksan (8) valintapistettä, mikäli hänellä ei ole voimassaolevaa koulutuspaikkaa ammatillisessa tai lukiokoulutuksessa. Opintoseteliraha mahdollisuus. Jos asut kansanopiston asuntolassa, voit saada asumislisää.
Opintotukea on mahdollista saada voimassa olevan opintotukilain mukaisesti. Tarkempaa tietoa opintotukimahdollisuuksistasi ja opintotukeen liittyvissä asioissasi saat Kelalta.

Linjan kustannukset:
60€ / vko, sis. opetus ja lounas. 100€/vko sis. opetus, ruokailut (aamupala, lounas, päivällinen) ja majoitus oppilasasuntolassa. Maksettavia viikkoja on 37.
Opiskelija-asuntolassa on kahden hengen huoneita, yhteinen keittiö ja pesutilat. Mahdollisuus myös viikonloppuasumiseen.

Linjalla on mahdollisuus opiskella opintosetelirahalla. Opintoseteliavustuksella alennetaan opintomaksuja.

Sisältö: jari.eklund(at)kpedu.fi
Käytännön järjestelyt: Seija Prittinen p. 040 808 5035 tai seija.prittinen(at)kpedu.fi

Viimeksi muokattu: 22.1.2019