Kehollisuus, liike ja tanssi terapeuttisessa vuorovaikutuksessa 5 op

Opetusmuoto

Monimuoto-opetus

Laajuus

5 op

Kesto

25.1.2019 - 18.5.2019

Paikka

Kälviä

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan kansanopisto

Hinta

550 €. Hinta sisältää opetuksen ja lounaan lauantaisin.

Kohderyhmä

Täydennyskoulutus keskittyy tanssi- ja liiketerapian soveltamismahdollisuuksiin ammatillisessa vuorovaikutuksessa sekä työhyvinvoinnin ja ammatillisen kasvun edistämisessä. Koulutus on suunnattu työssään tavalla tai toisella kehollisuuden parissa toimiville sosiaali-, terveys-, opetus-, kasvatus- ja kulttuurialojen ammattilaisille, jotka kaipaavat uutta näkökulmaa sekä välineitä työnsä kohtaamis- ja vuorovaikutustilanteisiin.
Tanssi- ja liiketerapia on kuntoutus- ja hoitomuoto, joka kuuluu luoviin taideterapioihin. Tanssi- ja liiketerapia on monialainen terapiamuoto, jossa tanssitaiteen näkökulmaan yhdistyy muun muassa somatiikan, liikeanalyysin, psykologian ja psykodynaamisen ajattelun suuntauksia.

Sisältö

Koulutus sisältää tanssi- ja liiketerapian, somatiikan ja liikeilmaisun soveltavia opintoja paneutuen käytännönläheisesti koulutuksen teemaan liittyviin keskeisiin teemoihin. Koulutukseen sisältyy myös tutustuminen psykofyysiseen hengitysterapiaan ja tietoiseen läsnäoloon. Koulutus tarjoaa opiskelijoille kokemuksellista kehittymistä yksilöllisesti ja kunkin oman ammatinkuvan mukaan, keinoja ja voimavaroja työhyvinvoinnista huolehtimiseen, kehotietoisuuden ja itsetiedostuksen kehittymistä, lisääntynyttä luovuutta, vuorovaikutustaitoja sekä käytännön ideoita ja konkreettisia keinoja kehollisuuden huomioimiseen omassa työssä.

Huom. Koulutus ei pätevöitä terapeutin ammattiin tai terapiatyön tekemiseen! Jos opiskelija koulutuksen jälkeen haluaa jatkaa opintojaan kohti tanssi- ja liiketerapian ammatillista tutkintoa, on seuraava vaihe Tanssi- ja liiketerapian perusopinnot.

Toteutus

25.-26.1. 2019 Johdanto: Työhyvinvointi ja ammatillinen kasvu, osa 1
Kouluttaja: Liisa Jaakonaho, MA, tanssi- ja liiketerapeutti, tanssipedagogi, tohtorikoulutettava
15.-16.2. 2019 Hengitys, läsnäolo ja kohtaaminen, osa 1.mindfulness
Kouluttaja: Sini-Maria Tuomivaara, MA, tanssi-liiketerapeutti ja MBSR/mindfulness-ohjaaja
22.-23.3. 2019 Hengitys, läsnäolo ja kohtaaminen, osa 2. psykofyysinen hengitysterapia
Kouluttaja: Taru Ala-Haavisto, Psykofyysinen fysioterapeutti ja –hengitysterapeutti, tanssi-liiketerapeutti
12.-13.4. 2019 Ryhmädynamiikka ja transferenssi vuorovaikutuksessa
Kouluttaja: Riikka Ajo, KM, tanssi- ja liiketerapeutti, psykoterapeutti (Valvira), ryhmäpsykoanalyytikkokoulutuksessa
17.-18.5. 2019 Työhyvinvointi ja ammatillinen kasvu, osa 2
Kouluttaja: Liisa Jaakonaho, MA, tanssi- ja liiketerapeutti, tanssipedagogi, tohtorikoulutettava

Aikataulu:
Perjantaiisin klo 15-20.30
Lauantaisin klo 9-15.30

Lisätietoja

Vastuukouluttaja on Liisa Jaakonaho, Lontoon Goldsmiths-yliopistosta valmistunut Master of Arts ja tanssi- ja liiketerapeutti. Liisalla on myös tanssipedagogin pätevyys Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta sekä mielenterveystyön ammatillinen näyttötutkinto Iso-Britannasta. Hänellä on vuosien kokemus tanssi- ja liiketerapian käytännön soveltamisesta niin itsenäisessä asiakastyössä, erityisryhmien pedagogiikassa kuin sosiaalialan tehtävissä.
Koulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen Tanssiterapiayhdistys ry:n kanssa.

Lisätietoja: Kai Harju 0405058032, koulutuksen käytännön järjestelyistä: koulutussihteeri Seija Prittinen, p. 040 808 5035 tai info.kansanopisto(at)kpedu.fi
Pidätämme oikeuden kurssin perumiseen, mikäli osallistujia ei ole riittävästi.
Koulutuksen hinta sisältää opetuksen, luentomateriaalin ja lounaan lähiopetuspäivinä. Maksu laskutetaan kuukausierissä. Koulutus järjestetään Keski-Pohjanmaan kansanopistolla, jossa on mahdollisuus yöpyä kurssihotellissa.

Hakuaika päättyy

Viimeksi muokattu: 21.2.2019