Kalevalainen jäsenkorjaus

Opetusmuoto

Monimuoto-opetus

Kesto

15.12.2018 - 31.5.2021

Paikka

Kälviä

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan kansanopisto

Hinta

190€/210€

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on saada perustiedot kalevalaisesta jäsenkorjauksesta sekä syventää ja laajentaa kalevalaisen jäsenkorjauksen käyttömahdollisuuksia hoitotyössä. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet tehdä kalevalaista jäsenkorjaustaja hahmottaa hoidon merkitys asiakkaan paranemisprosessissa.

Kalevalainen jäsenkorjaus perustuu vanhoihin kansanparannusperinteisiin, jotka esiintyvät kuvakielellä kirjoitettuna myös Kalevalassa. Pääosin Pohjanmaalla nämä parannustaidot ovat säilyneet sukupolvilta toisille. Parannustaitoihin kuuluvat mm. jäsenkorjaus ja kuppaus. Yleisin hoitomuoto on jäsenkorjaus, joka on saanut eri muotoja viimeisen vuosikymmenen aikana. Kokonaisvaltaisinta osaamista edustaa Kalevalainen jäsenkorjaus.

Kalevalainen jäsenkorjaus perustuu koko tukirakenteen kineettisten ketjujen tasapainottamiseen mobilisaatiokäsittelyn avulla. Kalevalaisessa jäsenkorjaushoidossa tasapainotetaan mobilisaatiokäsittelyn avulla hoitoa tarvitsevan koko tukirakenteen kineettiset ketjut aina jalkapohjista kallonrajaan saakka. Perinteen tuoman kokemuksen kautta voidaan lihastasapainoista sekä hermoheijasteista lukea ongelmien aiheuttajat, jolloin ei päädytä hoitamaan pelkästään kipukohtaa, vaan myös itse ongelman aiheuttajaa hoidetaan. Em. tutkimuksin on osoitettu, että EU –nimisuojattu kalevalainen jäsenkorjaus parantaa vaivoja vaikuttaen kipuun ja sen aiheuttamaan haittaan, toimintakykyyn sekä elämän laatuun.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille.

Sisältö

Peruskurssi: 4 lähiopintojaksoa
- Annetaan perustiedot kalevalaisesta jäsenkorjauksesta
- Opitaan ymmärtämään kalevalaisen jäsenkorjauksen merkitys
- Annetaan valmiudet harjoitella jalkojen alueen virheasennoista johtuvien
ongelmien, selän alueen sekä käsien, niska-hartianseudun, pään ja rinnanalueen hoitamiseen

Peruskurssin aikataulu:

15.-16.12.2018 Jakso 1
09.-10.02.2019 Jakso 2
27.-28.04.2019 Jakso 3
Jakso 4 aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Jatkokurssi: 4 lähiopintojaksoa
- Syvennetään hoidollista osaamista
- Opitaan lukemaan tasapainotekijöihin vaikuttavat virheasennot
- Opitaan huomioimaan oman työn ergonomia ja voimankäyttö hoitotilanteessa

Seurantakurssi: 5 lähiopintojaksoa
- Syvennetään entisestään osaamista
- Opitaan lukemaan hermotuksen vaikutus

- Laaditaan portfolio
- Tehdään kirjallinen päättötyö
- Valmistaudutaan näyttökokeeseen ja suoritetaan näyttökoe

Toteutus

Koulutus on monimuotokoulutusta, joka koostuu lähi- ja etäopinnoista, käytännön harjoittelusta ja teoriaopinnoista. Kalevalaisen jäsenkorjaajan -nimikkeen käyttöoikeuden saaminen edellyttää hyväksytysti suoritettua lähi- ja etäopiskelua sekä kirjallisten ja käytännön näyttökokeiden hyväksytysti suorittamista.

Lisätietoja

Opettaja on Mestari/kalevalainen jäsenkorjaaja Kalle Erkoma

Perus- ja jatkokoulutuksen hinta on 190 €/viikonloppu (8 viikonloppua).
Seurantakoulutuksen hinta on 210 € /viikonloppu (5 viikonloppua)
Näyttökokeen hinta on 160 €.

Lisätietoja/sisältö: kalle.erkoma@gmail.com
Lisätietoja/käytännän järjestelyt: puh. 040 8085 035/koulutussihteeri, info.kansanopisto@kpedu.fi

Hakuaika päättyy

Viimeksi muokattu: 25.3.2019