Lääketieteen perusteet (LKL)

Opetusmuoto

Monimuoto-opetus

Kesto

Paikka

Kälviä

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan kansanopisto

Hinta

80 €/seminaari

Tavoite

Tavoitteena on, että opiskelija
- perehtyy ihmisen fysiologiaan ja anatomiaan
- tuntee elävän solun toiminnot ja eri elinten toiminnot pääpiirteittäin
- tuntee lääkehoidon periaatteet
- tuntee erilaiset sairauksien aiheuttajat ja elimistön reaktiot niihin
- tuntee ravitsemusopin perusteet
- ymmärtää kivun kokemuksen ihmisen elämänkaaren eri vaiheissa
- kehittää kriittistä ajatteluaan tiedon hankinnassa ja sen soveltamisessa
- osaa perustella eettisiä periaatteitaan omassa työssään tuntee keskeisen terveydenhuollon lainsäädännön, joka ohjaa täydentävien hoitomuotojen toteuttamista

Sisältö

Jokainen seminaari on oma kokonaisuutensa, jossa on anatomia- ja fysiologiaosuus sekä tautioppi.

Voit suorittaa joko koko kokonaisuuden tai valita erillisiä jaksoja.

Jokaisesta seminaarista on mahdollista saada suoritustodistus.

Toteutus

Koulutus täyttää Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry asettamat kriteerit lääketieteen opinnoille. Koulutuksen laajus on 18 op.

Koulutus toteutetaan monimiuoto-opetuksena, joka koulutus sisältää, lähiopetusta, välitehtäviä sekä osaamisen näyttöjä. Koulutuksessa on 11 seminaaria.

Lisätietoja

Koulutukseen on jatkuva haku - tervetuloa mukaan!

Lisätietoja koulutuksesta:
koulutussihteeri Seija Prittinen, p. 040 808 5035

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi tai info.kansanopisto(at)kpedu.fi

Viimeksi muokattu: 22.1.2019