Erityisherkän tukeminen työelämässä

Opetusmuoto

Lähiopetus

Laajuus

12h + 2h t

Kesto

21.3.2019 - 22.3.2019

Paikka

Kälviä

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan kansanopisto

Hinta

195 €

Kohderyhmä

terveys-, sosiaali-, opetus ja kasvatusalan ammattilaiset, eri alojen esimiehet, työterveyshuollossa ja henkilöstöhallinnossa työskentelevät, sekä muut herkkyyden ja työssä jaksamisen edellytysten ymmärtämisestä kiinnostuneet, myös oman uupumuksen ehkäisystä ja hoidosta kiinnostuneet.

Erityisherkkyys on synnynnäinen hermojärjestelmän ja temperamentin ominaisuus, joka ilmenee esimerkiksi tunne- ja aistiherkkyytenä, vahvana empatiakykynä sekä taipumuksena vahvaan tunnollisuuteen, luovuuteen ja syvälliseen tiedon käsittelyyn. Samalla se altistaa ihmisen kuormittumaan tavanomaista nopeammin ympäristön ärsykkeistä.
Arviolta noin 15-20 % naisista ja miehistä ovat erityisherkkiä. Herkkyys ilmenee yksilöllisesti ja itsessään se ei ole sairaus, vika tai vamma, vaan neutraali ja oikeissa olosuhteissa varsin myönteinen ominaisuus.
Joskus erityisherkällä on lisäksi jokin diagnosoitu sairaus kuten masennus, ahdistuneisuus- tai paniikkihäiriö tai esimerkiksi työuupumus, ja myös silloin erityisherkkyyden tunnistamisesta ja ymmärtämisestä on apua muun hoidon ohella.

Herkkyyden tunnistaminen ja huomioon ottaminen niin työssä, koulussa, päiväkodissa, kotona kuin terveydenhuollossa on ensiarvoisen tärkeää, jotta herkän ihmisen toimintakyky ja vahvuudet pääsevät esille. Herkän ihmisen työkykyä tukevat toimet edistävät samalla koko työyhteisön hyvinvointia ja työtehoa.
Esimerkiksi liian kuormittavassa ympäristössä ja puutteellisen palautumisen seurauksena erityisherkkyys voi johtaa mm. tunteiden ailahteluun, ylivilkkauteen, stressiperäisiin vaivoihin, uupumukseen, alisuoriutumiseen ja pitkittyessään työ-/toimintakyvyttömyyteenkin.

Sisältö

Erityisherkkyyden tunnistaminen, vaikutukset ja käytännön tukemisen keinot työelämässä. Pitkittyneen stressin ja työuupumuksen tunnistaminen, ehkäisy ja palautumisen edellytykset.

Toteutus

Koulutus toteutetaan Keski-Pohjanmaan kansanopistolla
torstai 21.3.2019 klo. 9.00-16.00
perjantai 22.3.2019 klo. 9.00-14.00

Lisätietoja

Kouluttajana on erityisherkkyyteen perehtynyt psykologi Heli Heiskanen.
Heli Heiskanen on toiminut psykologina, työterveyspsykologina ja kouluttajana vuodesta 2003 alkaen. Hän on auttanut ihmisiä tuhansissa yksilötapaamisessa, sadoissa koulutuksissa ja lukuisissa työnohjausryhmissä esimerkiksi opettajille, sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle sekä esimiehille. Hän on myös kirjoittanut kirjan Herkkyyden voima -opas omannäköiseen elämään (2016) ja kouluttanut satoja erityisherkkiä ihmisiä löytämään omat vahvuutensa ja hyvinvointinsa avaimet. Lisätietoa Heli Heiskasen työstä ja kirjasta https://heliheiskanen.fi/

Kurssi sisältää koulutuspäivien lounaan.

Jos tarvitset majoitusta, Keski-Pohjanmaan kansanopistolla on mahdollisuus majoittua edullisessa kansanopiston kurssihotellissa. Majoitukseen ym. käytännön järjestelyihin liittyvät tiedustelut koulutussihteeri puh: 040 8085035 tai info.kansanopisto@kpedu.fi

Ilmoittautuminen päättyy

Viimeksi muokattu: 25.3.2019