Yhteishaku ja jatkuva haku

Jatkuva haku

Ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittaneet hakeutuvat ammatillisiin perustutkintoihin jatkuvassa haussa, joka mahdollistaa ympärivuotisen koulutukseen hakeutumisen.

Yhteishaun päättymisen jälkeen myös ilman opiskelupaikkaa olevat nuoret hakeutuvat koulutukseen jatkuvan haun kautta.

Jatkuvan haun hakemus tehdään osoitteessa www.kpedu.fi.


Kaikille yksilölliset opintopolut

Sekä yhteishaun että jatkuvan haun kautta valituille opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS -> ks. Hakijan opas s.7). Aiemmin hankittu osaaminen vaikuttaa opetuksen sisältöön, toteutukseen ja kestoon.
Opiskelijoiden opintopolut suunnitellaan yksilöllisiksi ja joustaviksi.

Oppiminen ei ole enää sidottu aikaan, paikkaan tai opetusryhmään. Opiskelu voi sisältää lähiopetusta oppilaitoksessa, työn tekemistä työpaikoilla sekä itsenäistä verkko-opiskelua.

Yhteishaku

Vuonna 2018 yhteishaun hakuaika on 20.2. - 13.3.2018. Yhteishaun pääasiallisena kohderyhmänä ovat hakuvuonna perusopetuksen tai valmentavan koulutuksen (VALMA) päättävät ja ilman ammatillista koulutusta olevat. Myös ylioppilastutkinnon suorittaneille varataan paikkoja yhteishakuun.

Yhteishaun hakemus täytetään osoitteessa www.opintopolku.fi. Hakusanalla Keski-Pohjanmaan ammattiopisto löydät Opintopolusta kaikki yhteishaussa tarjoamamme koulutukset.

Haetko harkintaan perustuvassa valinnassa?

  • Harkintaan perustuvan valinnan syynä voi olla oppimisvaikeudet, sosiaaliset syyt, koulutodistuksen puuttuminen tai koulutodistuksen vertailuvaikeudet sekä tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen kielitaito
  • Kutsumme kielikokeeseen hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi.
  • Palauta selvitys ja liitteet (asiantuntijalausunnot, opintosuoritusote) hakuaikana hakijapalveluihin osoitteeseen Kpedu/hakijapalvelut Närvilänkatu 8, 67100 Kokkola.

Kiinnostaako sinua Urheiluakatemia, yhdistelmäopinnot tai ammattikorkeakouluun tähtäävät väyläopinnot?
Lue lisää opintojen valinnaisuudesta!

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen VALMA-haku järjestetään Opintopolussa 22.5.-24.7.2018.

Lue opiskelijatarinoita

Koulutuksen nimi Aika Paikka Kohderyhmä Hakeminen
Hierojan ammattitutkinto 1.8.2018 - 29.5.2019 Kokkola Kaikille avoin Hakuaika päättyy 6.5.2018
Vanhustyön erikoisammattitutkinto Kokkola Kaikille avoin Hakuaika päättyy 12.8.2018
Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto Kokkola Kaikille avoin Seuraavan koulutuksen alku ei vielä tiedossa
Hevostalouden perustutkinnon osa, Ravikoulu Kaustinen Kaikille avoin Jatkuva haku
Hevostalouden perustutkinnon osa, Hevosharrasteohjaaja 19.9.2018 - 31.8.2019 Perho Kaikille avoin Tulossa hakuun
Lähiesimiestyön ammattitutkinto 16.11.2017 - 17.10.2019 Kokkola Kaikille avoin Hakuaika päättynyt
Sihteerin ammattitutkinto Kokkola Kaikille avoin Jatkuva haku
Liiketoiminnan perustutkinto Kokkola Kaikille avoin Hakemukset 4.5.2018 mennessä
Taloushallinnon ammattitutkinto, Talousassistentin osaamisala Kokkola Kaikille avoin Tulossa hakuun
Maatalouskoneasentajan ammattitutkinto, Maatalouskoneiden huoltokorjaaja Kannus Kaikille avoin Jatkuva haku
Tarhaajamestarin erikoisammattitutkinto 5.6.2018 - 30.4.2020 Kannus Kaikille avoin Jatkuva haku
Myynnin ammattitutkinto Kokkola Kaikille avoin Jatkuva haku
Yrittäjän ammattitutkinto - yritystoimintaa suunnittelevat Kokkola Kaikille avoin Jatkuva haku
Minkinkasvatuskoulutus Kannus Kaikille avoin Jatkuva haku
Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto, Turkiseläinten tilasiemennys (kettu, suomensupi) Kannus Kaikille avoin Jatkuva haku
Metsäalan perustutkinto, Metsätalouden osaamisala 10.1.2019 - 31.12.2020 Kannus Kaikille avoin Hakuaika päättyy 31.12.2018
Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto, Maatalouslomittamisen osaamisala Kannus Kaikille avoin Jatkuva haku
Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden osaamisala Kannus Kaikille avoin Jatkuva haku
Seminologin ammattitutkinto Kannus Kaikille avoin Seuraavan koulutuksen alku ei vielä tiedossa
Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto, Tuotantoeläinten tilasiemennys (nauta) Kannus Kaikille avoin Jatkuva haku
Eläintenhoitajan ammattitutkinto Kannus Kaikille avoin Jatkuva haku
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luonto-ohjaaja, RIISTALINJA Perho Kaikille avoin Jatkuva haku
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Mediapalvelujen toteuttaja Kokkola Kaikille avoin Hakemukset 4.5.2018 mennessä
Yrittäjän ammattitutkinto - toimivat yrittäjät Kokkola Kaikille avoin Jatkuva haku
Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto Kannus Kaikille avoin Seuraavan koulutuksen alku ei vielä tiedossa
Hevostalouden perustutkinnon osa, Hevospalveluohjaaja Kaustinen Kaikille avoin Jatkuva haku
Hevostalouden ammattitutkinto, Hevoshierontapalvelujen tuottamisen osaamisala Kaustinen Kaikille avoin Jatkuva haku
Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto, Sorkkien hoitamisen osaamisala Kannus Kaikille avoin Jatkuva haku
Hevostalouden ammattitutkinto, Ravivalmennuspalvelujen tuottamisen osaamisala Kaustinen Kaikille avoin Jatkuva haku
Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto 31.10.2017 - 27.9.2019 Kokkola Kaikille avoin Tulossa hakuun
Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto, Lampaanlihan ja villan tuottaminen Kannus Kaikille avoin Seuraavan koulutuksen alku ei vielä tiedossa
Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon osaamisala Kannus Kaikille avoin Jatkuva haku
Johtamisen erikoisammattitutkinto 4.10.2018 - 30.4.2020 Kokkola Kaikille avoin Tulossa hakuun 15.9.2018
Myynnin ammattitutkinto, Palvelutiskissä toimiville Kokkola Kaikille avoin Jatkuva haku
Elintarvikealan perustutkinto, oppisopimuskoulutus Kokkola Kaikille avoin Jatkuva haku
Elintarvikealan perustutkinto Kokkola Kaikille avoin Hakemukset 4.5.2018 mennessä
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Kokkola Kaikille avoin Hakemukset 4.5.2018 mennessä
Yrittäjän ammattitutkinto - Toholampi 5.2.2018 - 28.2.2019 Toholampi Kaikille avoin Jatkuva haku
Yrittäjän ammattitutkinto - Veteli 1.2.2018 - 28.2.2019 Veteli Kaikille avoin Jatkuva haku
Metsäalan perustutkinto, Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala Kannus Kaikille avoin Hakemukset 4.5.2018 mennessä
Haku ohjaukseen 2018 Kaikille avoin Jatkuva haku
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto Kokkola Kaikille avoin Hakemukset 4.5.2018 mennessä
Rakennusalan perustutkinto, talonrakennuksen osaamisala Kokkola Kaikille avoin Jatkuva haku
Pintakäsittelyalan perustutkinto, rakennusmaalauksen osaamisala Kokkola Kaikille avoin Hakemukset 4.5.2018 mennessä
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto Kokkola Kaikille avoin Jatkuva haku
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto Kokkola Kaikille avoin Hakemukset 4.5.2018 mennessä
Autoalan perustutkinto Kokkola Kaikille avoin Ei vapaita opiskelupaikkoja
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto/Työvoimakoulutus 12.3.2018 - Kokkola Työtön/työttömyysuhan alainen Hakuaika päättyy
Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto Kokkola Kaikille avoin Jatkuva haku
Prosessiteollisuuden perustutkinto, kemianteollisuuden osaamisala Kokkola Kaikille avoin Jatkuva haku
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto Kälviä Kaikille avoin Hakemukset 4.5.2018 mennessä
Laboratorioalan perustutkinto Kokkola Kaikille avoin Hakemukset 4.5.2018 mennessä
Tekstiili- ja muotialan perustutkinto Kokkola Kaikille avoin Hakemukset 4.5.2018 mennessä
Puuteollisuuden perustutkinto Kokkola Kaikille avoin Hakemukset 4.5.2018 mennessä
Logistiikan perustutkinto Kokkola Kaikille avoin Jatkuva haku
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto Kokkola Kaikille avoin Jatkuva haku
Hyvinvoinnin tuottaminen eläinten avulla Kannus Kaikille avoin Jatkuva haku
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Kokkola Kaikille avoin Jatkuva haku
Turvallisuusalan perustutkinto Kokkola Kaikille avoin Jatkuva haku
Maatalousalan perustutkinto, Maatalousteknologian osaamisala Kannus Kaikille avoin Jatkuva haku
VEAT / Luontokuvauksen osaamisala 15.7.2018 - 31.5.2020 Kälviä Kaikille avoin Hakuaika päättyy 15.5.2018
Digi- ja somemarkkinoinnin tehoillat 25.4.2018 - 6.6.2018 Kokkola Kaikille avoin Hakuaika päättyy 30.4.2018
Hevostalouden perustutkinto Kaustinen Kaikille avoin Jatkuva haku
Retkeilyreittien rakentaminen 3.9.2018 - 29.9.2018 Perho Kaikille avoin Haku käynnissä
Teknisen suunnittelun perustutkinto Kokkola Kaikille avoin Hakemukset 4.5.2018 mennessä
Kestävällä tavalla toimiminen, Riistametsän hoito Perho Kaikille avoin Jatkuva haku
Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto Kälviä Kaikille avoin Jatkuva haku
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Kokkola Kaikille avoin Hakemukset 4.5.2018 mennessä
Maatalousalan perustutkinto, Turkistalouden osaamisala Kannus Kaikille avoin Jatkuva haku
Maatalousalan perustutkinto Perho Kaikille avoin Jatkuva haku
Media-alan ammattitutkinto Kokkola Kaikille avoin Jatkuva haku
Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto Kokkola Kaikille avoin Jatkuva haku
Hevostalouden perustutkinnon osa, Yrittäminen hevostalousalalla Kaustinen Kaikille avoin Jatkuva haku
Hevostalouden perustutkinnon osa, Monipuoliset hevostaidot Kaustinen Kaikille avoin Jatkuva haku
Hevostalouden perustutkinnon osa, Valjaspajakoulu Kaustinen Kaikille avoin Jatkuva haku
Hevostalouden perustutkinnon osa, Kengityskoulu Kaustinen Kaikille avoin Jatkuva haku
Ravintola- ja cateringalan perustutkinto Kokkola Kaikille avoin Hakemukset 4.5.2018 mennessä
Talotekniikan perustutkinto, Putkiasennuksen osaamisala Kokkola Kaikille avoin Jatkuva haku
Perhepäivähoitajan ammattitutkinto Kälviä Kaikille avoin Jatkuva haku
Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto Kälviä Kaikille avoin Jatkuva haku
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto Kälviä Kaikille avoin Jatkuva haku
Viimeksi muokattu: 3.4.2018