Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto

nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja

Opetusmuoto

Monimuoto-opetus

Laajuus

180 osp

Kesto

Paikka

Kälviä

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Tavoite

Valmistavassa koulutuksessa hankit nuoriso ja vapaa-ajanohjaajalle vaadittavan ammattiosaamisen. Koulutus antaa sinulle valmiudet toimia erilaisissa ohjauksen ja kasvatusalan tehtävissä. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan tehtävänä on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.
Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan toimintaympäristöjä ovat esimerkiksi kunnat, järjestöt, laitokset, yritykset ja koulut. Ammattinimike voi olla esimerkiksi nuoriso-ohjaaja, etsivä nuorisotyöntekijä, erityisnuorisotyöntekijä, projektityöntekijä, virikeohjaaja, toiminnanohjaaja ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja.

Kohderyhmä

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutus on suunnattu humanistisen- ja kasvatusalan työtehtäviin hakeutuville aikuisille. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti päätoimisille opiskelijoille. Opintoihin voi osallistua myös henkilökohtaisen suunnitelman mukaan, mikäli hakijalla on aiemmin hankittua osaamista ohjaus- tai kasvatusalalta tai hän työskentelee alalla.

Sisältö

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto koostuu kolmesta pakollisesta tutkinnonosasta: Ohjaajuudesta, ohjaus eri toimintaympäristöistä sekä menetelmäopinnoista. Valinnaisina ammatillisina opintoina voi opiskella esimerkiksi nuorten sosiaalista vahvistamista sekä palvelujen tuottamista. Tutkintoon sisältyy myös yhteisiä opintoja. Kullekin tutkinnon suorittajalle laaditaan oma henkilökohtainen opetussuunnitelma.

Toteutus

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaksi opiskellaan Kälviän toimipaikassa.

Erilaisten tapahtumien ja toimintapäivien kautta pääset alusta alkaen tekemään ns. oikeaa työtä ja oppimaan alan ammattilaiseksi. Koulutuksessa tulee esille kaikenikäisten ihmisten kasvun tukeminen: lasten, nuorten, aikuisten ja vanhusten sekä erityisryhmien ohjaaminen.

Opit käyttämään erilaisia ohjaamisessa tarvittavia toiminnallisia menetelmiä, joista esimerkkeinä kulttuuriohjaus, liikunnanohjaus, luonto- ja elämystoiminta sekä media- ja verkko-ohjaus. Opetuksessa painotamme itse tekemällä ja kokemalla oppimista.

Lisätietoja

Seuraavat terveydentilavaatimukset voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä:
Psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten esimerkiksi vakava masennus tai vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila. Muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman tai muiden käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Esteenä voi olla myöskin päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden.

Lisätietoja koulutuksesta:
Perustutkintovastaava Reima Virkkala, p. 044 725 0725

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi

Viimeksi muokattu: 20.1.2018