Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

lähihoitaja

Opetusmuoto

Monimuoto-opetus

Laajuus

Henkilökohtaistetaan

Kesto

Paikka

Kokkola

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus

Hinta

58€

Tavoite

Lähihoitaja työskentelee sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kuntoutus- ja kasvatustehtävissä. Työtä tehdään asiakkaan kotona, asiakkaan käyttämissä palvelu- ja asumisympäristöissä, sairaaloissa, kotisairaaloissa, päiväkodeissa, kouluissa, palvelutaloissa,hoitokodeissa tai toimintakeskuksissa.

Lähihoitajan työ on toimimista moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa. Lähihoitajalta edellytetään hyvää ihmissuhde-, vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoa sekä kykyä tukea eri-ikäisten ja kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten voimavaroja ja toimintakykyä.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja alalle soveltuville henkilöille. Koulutus ei edellytä aikaisempaa alan työkokemusta.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtaisista terveydentila- vaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä ”Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perustutkinnoissa” (27/011/2015).
Opiskelijaksi hakeutuvan tulee antaa pyydettäessä koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Opiskelijaksi hakeutuvan oma kuvaus nykyhetken terveydentilastaan riittää valintatilanteessa.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla sairaudet, jotka rajoittavat toimintakykyä tai estävät käytönnön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen:
- psyykkiset sairaudet, kuten ajan- kohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
- fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat
-veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista
-päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
http://bit.ly/22lyr33

Sisältö

Tutkinto muodostuu viidestä tutkinnon osasta. Tarjoamme valmistavaa koulutusta seuraaviin tutkinnon osiin. Pakolliset tutkinnon osat: Kasvun tukeminen ja ohjaus, hoito ja huolenpito, kuntoutumisen tukeminen. Osaamisalat: Ensihoito, kuntoutus, lasten ja nuorten hoito ja kasvatus, mielenterveys- ja päihdetyö, sairaanhoito ja huolenpito, vammaistyö, vanhustyö. Osaamisalan valinta tehdään valittavissa olevista osaamisaloista. Valinnainen tutkinnon osa (valitaan yksi): tutkinnon osa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta, ammatillisista perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta. Tutkinnon perusteet http://bit.ly/2bRNjCM

Toteutus

Koulutus toteutuu monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähi-, etä-, ja itsenäistä opiskelua. Päätoimisen opiskelun edellytys on 25h/vko. Henkilökohtaistaminen: Tutkinnon suorittajalle laaditaan koulutuksen alkaessa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Tutkinnon voi myös suorittaa ilman valmistavaa koulutusta, jos hakijalla on olemassa tutkinnossa vaadittava osaaminen.

Lisätietoja

Tarja Kujala puh. 040 808 5182, tarja.kujala(at)kpedu.fi tai
Tarja Ingman puh. 040 808 5096, tarja.ingman(at)kpedu.fi.

Soveltuvuustestit 18.4.2017 ja 20.4.2017 klo 7.30-16.00
Kielitesti 11.4.2017 klo 8.00-12.00.
Koulutukseen voi hakea Kelan opintotukea tai koulutusrahastosta aikuiskoulutustukea. www.kela.fi, www.koulutusrahasto.fi

Seuraavan koulutuksen alku ei vielä tiedossa

Viimeksi muokattu: 24.10.2017