Jalkojenhoidon ammattitutkinto

Opetusmuoto

Monimuoto-opetus

Laajuus

Henkilökohtaistetaan

Kesto

Paikka

Kokkola

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Hinta

750 €

Tavoite

Jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittanut suunnittelee ja toteuttaa asiakkaan kokonaisvaltaista jalkojenhoitoa.

Kohderyhmä

Jalkojenhoidon ammattitutkinto on tarkoitettu henkilölle, jolla on vähintään sosiaali- ja terveysalan ammatillisen perustutkinnon tai vastaavan aikaisemman tutkinnon tasoiset tiedot ja taidot.

Sisältö

Pakolliset tutkinnon osat (2):
- Ennaltaehkäisevä ja toimintakykyä edistävä jalkojenhoito
- Jalkojenhoito osana asiakkaan kokonaishoitoa
Valinnaiset tutkinnon osat, joista suoritetaan yksi:
- Ammatinharjoittajana jalkojenhoitotyössä

- Haavan hoito jalkojenhoidossa
- Ammatillinen tutkinnon osa sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammatillisesta tutkinnosta
Tutkinnon perusteet http://bit.ly/2bIh0r7

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähi-, etä-, ja itsenäistäopiskelua.
Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa aiempi osaaminen huomioidaan. Ammatillinen osaaminen osoitetaan tutkinnonosittain tapahtuvissa tutkintotilaisuuksissa jalkojenhoidon työtehtävissä ammattitaitovaatimusten mukaisesti.

Hakijan tulee antaa pyydettäessä koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Opiskelijaksi hakeutuvan oma kuvaus nykyhetken terveydentilastaan riittää valintatilanteessa.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla sairaudet, jotka rajoittavat toimintakykyä tai estävät käytönnön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen:
- psyykkiset sairaudet, kuten ajan- kohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
- fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat
-veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista
-päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
http://bit.ly/22lyr33

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksesta: Linda Nevalainen 040 808 5052 linda.nevalainen(at)kpedu.fi
Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi.

Seuraavan koulutuksen alku ei vielä tiedossa

Viimeksi muokattu: 20.1.2018