Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Opetusmuoto

Monimuoto-opetus

Laajuus

1600h

Kesto

Paikka

Kokkola

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Hinta

500 €

Tavoite

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suoritettuasi voit työskennellä erilaisissa sosiaali- ja terveysalan perustason tehtävissä, joihin liittyy vanhustyön kuntouttavan hoito- ja huolenpitotyön erikoisosaamista vaativia toimintoja. Työtä tehdään erilaisissa julkisen, yksityisen sekä kolmannen sektorin toimintaympäristöissä, kuten palveluasumisen yksiköissä, kotihoidossa, päiväsairaaloissa, terveyskeskuksenvuodeosastoilla, vanhain- kodeissa ja vanhuspsykiatrisissa vuode- ja tutkimusyksiköissä. Lisäksi työtä tehdään diakoniatyössä, kansanterveysjärjestötöissä ja vapaaehtoistoiminnassa.

Kohderyhmä

Tutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on vähintään sosiaali- ja terveysalan toisen asteen perustutkinto tai vastaavassa tutkinnossa vaadittava osaaminen ja työkokemusta vanhustyöstä ja jotka haluavat syventää vanhustyön osaamistaan ja asiantuntijuuttaan.

Sisältö

Tutkinnossa on kolme pakollista osaa, joiden lisäksi tulee suorittaa kaksi valinnaista tut-kinnon osaa. Pakolliset tutkinnon osat: Vastuuhenkilönä vanhustyössä, toiminta asiakaspalveluverkostossa, ikääntyneen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen. Valinnaiset tutkinnon osat, joista suoritetaan kaksi: Sairaan ikääntyneen hoitaminen, muistioireisen ikääntyneen tykeminen eri toimintaympäristöissä, yrittäjänä vanhustyössä.

Tutkinnon perusteet http://bit.ly/2bpOWrx

Toteutus

Näyttötutkintoon valmistavat koulutukset on mahdollista suorittaa pääosin työn ohessa monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähiopetusta, työssä oppimista sekä etä- ja itsenäistä opiskelua. Lähiopiskelua on n.1-2 pv/kuukausi. Tutkinnon suorittamista varten jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma, jossa sovitaan opintojen etenemisestä ja laajuudesta sekä huomioidaan aikaisemmin työkokemuksen ja koulutuksin hankittu osaaminen. Mahdollista suorittaa myös tutkinto osissa.

Lisätietoja

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksessa (1033/2011, muutettu 330/2015) määrätyissä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
-sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
-sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssä oppimisessa toimimisen
-veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen sijoittumista
-päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

http://bit.ly/22lyr33

Lisätietoja koulutuksesta:
Leena Sundell, p. 044 725 0563 tai Tarja Kujala 040 808 5182
Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi.

Seuraavan koulutuksen alku ei vielä tiedossa

Viimeksi muokattu: 20.1.2018