Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto

Opetusmuoto

Monimuoto-opetus

Kesto

Paikka

Kälviä

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Hinta

1000 €

Tavoite

Erikoisammattitutkinnon työ on osa kehitysvamma-alan palvelutoimintaa. Työ on vastuullista kehitysvammaisten ihmisten kokonaisvaltaisen tuen, ohjauksen ja hoidon toteuttamista ja kehittämistä julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin työyksiköissä.

Alan toimintaympäristöinä ovat ne työpaikat, joissa kehitysvammaiset ihmiset asuvat, opiskelevat, tekevät työtä tai ovat palveluiden käyttäjinä.

Kohderyhmä

Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on vähintään sosiaali- ja/tai terveysalan ammatillisen perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot, noin viisi vuotta alan työkokemusta ja lisäksi täydentäviä ja syventäviä opintoja alalta.

Sisältö

Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakolliset osat:
3.1 Ammatillinen toimiminen kehitysvamma-alalla
3.2 Toimiminen palvelujärjestelmässä ja työyhteisössä

Valinnaiset osat, joista on valittava 2 osaa:
3.3 Ikääntyneen kehitysvammaisen ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
3.4 Vaikea- ja monivammaisen henkilön osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
3.5 Autistisen henkilön osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
3.6 Mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen

3.7 Yrittäjyys

Toteutus

Suoritustapa henkilökohtaistamisen suunnitelman mukaisesti:
- teoriaopinnot monimuoto-opetuksena
- työssäoppiminen
- tutkintotilaisuudet

Lisätietoja

Opintotukea on mahdollista saada voimassa olevan opintotukilain mukaisesti. Tarkemmat tiedot löytyvät Kelan esitteestä.

Viimeksi muokattu: 20.1.2018