Puualan perustutkinto

puuseppä

Opetusmuoto

Lähiopetus

Laajuus

180 osp

Kesto

14.8.2017 - 31.5.2020

Paikka

Kokkola

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Tavoite

Puualan perustutkinto antaa moninaiset perusvalmiudet puu-/puusepänteollisuuden erilaisiin jatkojalostuksen työtehtäviin. Puusepän ammatissa yhdistyy monipuolisesti sekä käsityön että tekniikan merkitys. Voit valmistaa monenlaisia tuotteita joko perinteisin työvälinein tai vastapainoksi nykyaikaista CNC-tekniikkaa hyödyntäen. CNC-tekniikan käyttö on lisääntynyt puualan yrityksissä. Tämä tarjoaa lisää työmahdollisuuksia ohjelmoinnin ja koneen hallitsijalle.

Puusepän ammatin on ennustettu muodostuvan ns. seuraavaksi muotialaksi Suomessa. Alueellamme on paljon pieniä ja keskisuuria puualan yrityksiä, jotka työllistävät puuseppiä myös lähitulevaisuudessa.

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia puuseppänä mm. puusepäinteollisuudessa kalusteiden valmistajana, kalusteiden kokoonpano- ja asennustehtävissä, ikkuna- ja oviteollisuudessa, listoittajana ja puuverhouksien tekijänä, myyntitehtävissä, koneistustehtävissä, penkki- tai konepuuseppänä tai itsenäisenä yrittäjänä.

Kohderyhmä

Opiskelupaikkaa vailla olevat hakijat, joilla on jo suoritettuna jokin ammatillinen tutkinto.

Sisältö

Puualan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp). Ammatillinen perustutkinto koostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osp), ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista (35 osp) sekä vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osp).

Pakolliset tutkinnon osat, 45 osp:
- Materiaali- ja valmistustekniikka
- Asiakaslähtöinen valmistustoiminta

Valinnaiset tutkinnon osat, 90 osp.

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp:
- Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
- Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
- Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen
- Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp.

Toteutus

Puusepäksi opiskellaan Kokkolassa Ammattikampuksella.

Laajasta opintotarjottimesta on mahdollista valita oman mieltymyksen ja oman paikallisen yritysmaailman mukaisia opintoja. Koulutuksessasi voit suuntautua puurakentamiseen, huonekaluteollisuuteen tai rakennuspuusepän teollisuuteen (tapahtuu yrityksissä työssäoppien).

Puualan keskeisin osaamisalue on puuraaka-aineen ominaisuuksien tunteminen niin valmistusvaiheessa kuin itse tuotteessakin. On hyvä myös hallita oheismateriaalien ja tarvikkeiden ominaisuudet ja niiden käyttö. Puualan ammattilaisella on käsitys tuotteiden valmistusprosesseista, niihin liittyvästä prosessinohjauksesta ja kunnossapitotöistä.
Luovuuttaan kukin voi toteuttaa suunnittelemalla ja tekemällä tuotteita itselle tai asiakkaalle. Koneellistuneella alalla kädentaidot ovat silti arvossaan. Puusepältä kaivataan huolellisuutta, oma-aloitteisuutta, tarkkuutta ja kykyä keskittyä työhönsä.

Lisätietoja

Puusepän tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Tyypillisimmät alan jatko-opinnot ovat:
- puusepän ammattitutkinto, teollisuuspuusepän ammattitutkinto
- puuseppämestarin erikoisammattitutkinto
- insinööri (AMK), puutekniikan koulutusohjelma.

Lisätietoja koulutuksesta:
opinto-ohjaaja Marjo Saarinen, p. 044 725 0183

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi

Viimeksi muokattu: 23.8.2017