Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiinteistönhoitaja

kiinteistönhoitaja

Opetusmuoto

Lähiopetus

Laajuus

hops

Kesto

4.9.2017 - 21.5.2019

Paikka

Kokkola

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus

Tavoite

Opiskelija omaksuu kiinteistönpalvelualalla kiinteistönhoitajan tehtävissä tarvittavat perustiedot ja saa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan tehtäviin. Kiinteistönhoitaja osaa tehdä asiakaslähtöisesti palvelusopimuksen mukaisia kiinteistön yleishoidollisia tehtäviä ulkoalueilla ja sisätiloissa, sekä teknisten laitteiden ja järjestelmien ylläpidon vaatimia hoitotöitä.

Sisältö

Pakolliset tutkinnon osat, asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen, kiinteistön yleishoito ja valvonta, LVI-järjestelmien hoito.
Valinnaiset tutkinnonosat esimerkiksi: kiinteistöntoimintakunnon arviointi, ulkoalueiden hoito, koneiden käsittely ja kiinteistöautomaation käyttäminen

Toteutus

Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena, johon sisältyy työssäoppimista. Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisemmin hankittu osaaminen. Tutkintotilaisuudet järjestetään työpaikoilla. Koulutukseen sisältyy myös suomen kielen opetusta.

Lisätietoja

Lisätiedot: Kpedu, Jari Ågren, 040 807 3536

Hakuaika päättynyt

Viimeksi muokattu: 24.10.2017