Yrittäjän ammattittutkinto Kaustinen

Opetusmuoto

Monimuoto-opetus

Laajuus

henkilökohtaistetaan

Kesto

24.4.2017 - 31.5.2018

Paikka

Kaustinen

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus

Hinta

300 € + 58 € tutkintomaksu

Tavoite

Yrittäjän ammattitutkinto antaa sinulle ajantasaiset työkalut kannattavan yritystoiminnan suunnitteluun ja pyörittämiseen.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka suunnittelevat yritystoiminnan aloittamista tai ovat jo käynnistäneet yritystoiminnan. Koulutus sopii hyvin myös pidempään toimineille yrittäjille, jotka haluavat kehittää ja päivittää osaamistaan.Jokaiselle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Koulutus soveltuu myös omistajanvaihdostilanteessa oleville jatkajille tai henkilöille, jotka haluavat päivittää omaa yritysosaamistaan.

Sisältö

Koulutuksen avulla hankit valmiudet kannattavan yritystoiminnan käynnistämiseen ja harjoittamiseen. Yrittäjän ammattitutkinto muodostuu kolmesta osasta osaamisalasta riippuen.

Osien alla on esimerkkejä koulutuksen sisällöstä.

Yritystoiminnan suunnittelu (pakollinen tutkinnon osa toimintaa suunnitteleville)

- Yritysideasta liikeideaksi
- Liiketoimintasuunnitelman rakentaminen
- Markkinoinnin perusteet ja suunnittelu
- Yrityksen sisäinen laskenta

Yritystoiminnan käynnistäminen (pakollinen tutkinnon osa toimintaa suunnitteleville)
- Yrityksen perustamistoimet
- Markkinoinnin ja myynnin käynnistäminen
- Talousasioiden järjestäminen
- Yrityksen lakiasiat

Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen (pakollinen tutkinnon osa toimiville yrittäjille)
- Yritystoiminnan analysointi
- Liiketoimintasuunnitelman päivittäminen
- Verkostojen hyödyntäminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan 1-2 osaamisalasta riippuen
- Tuotteistaminen
- Taloushallinto
- Myynti ja markkinointi tai
- Henkilöstöhallinto

Toteutus

Koulutus toteutetaan jokaisen opiskelijan kanssa tehtävän henkilökohtaisen tutkinto- ja opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Lähiopiskelu järjestetään 1 iltana viikossa klo 16.30-20.30 (pääosin maanantai-iltaisin). Opiskelu sisältää myös itsenäistä etä- ja verkko-opiskelua sekä työssäoppimista oman yritysidean tai toiminnan pohjalta tehtävissä suunnittelutehtävissä tai omassa yrityksessä.

Lisätietoja

Koulutuksen hinta on 300 €. Lisäksi tutkintomaksu 58 €, joka tilitetään Opetushallitukselle. Ammattitutkinnon suorittanut voi hakea ammattitutkintostipendiä koulutusrahastosta. Katso hakukriteerit www.koulutusrahasto.fi

Hakeudu koulutukseen osoitteessa www.kpedu.fi/liiketalous

Lisätietoja koulutuksesta:
kouluttaja Tuija Nissilä, p. 044 7250 854
tutkintovastaava Helena Myllymäki,
p. 044 7250 857

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi.

Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus
Liiketalous, yrittäjyys ja johtaminen
Närvilänkatu 8, 67100 Kokkola

Hakuaika päättynyt

Viimeksi muokattu: 4.10.2017