Yrittäjän ammattitutkinto - yritystoimintaa suunnittelevat

Opetusmuoto

Monimuoto-opetus

Laajuus

henkilökohtaistetaan

Kesto

Paikka

Kokkola

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus

Hinta

300 € + 58 € tutkintomaksu

Tavoite

Yrittäjän ammattitutkinto antaa sinulle ajantasaiset työkalut kannattavan yritystoiminnan suunnitteluun ja pyörittämiseen.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka suunnittelevat yritystoiminnan aloittamista tai ovat juuri käynnistäneet yritystoiminnan. Koulutus sopii hyvin myös omistajanvaihdostilanteessa oleville jatkajille tai henkilöille, jotka haluavat päivittää omaa yritysosaamistaan.

Sisältö

Koulutuksen avulla hankit valmiudet kannattavan yritystoiminnan käynnistämiseen ja harjoittamiseen. Yrittäjän ammattitutkinto muodostuu kolmesta osasta. Osien alla on esimerkkejä koulutuksen sisällöstä.

1. Yritystoiminnan suunnittelu (pakollinen tutkinnon osa)
- Yritysideasta liikeideaksi
- Liiketoimintasuunnitelman rakentaminen
- Markkinoinnin perusteet ja suunnittelu
- Yrityksen sisäinen laskenta

2. Yritystoiminnan käynnistäminen (pakollinen tutkinnon osa)
- Yrityksen perustamistoimet
- Markkinoinnin ja myynnin käynnistäminen
- Talousasioiden järjestäminen
- Yrityksen lakiasiat

3. Vapaavalintainen tutkinnon osa (voit valita yhden seuraavista)
- Tuotteistaminen
- Taloushallinto
- Myynti ja markkinointi tai
- Henkilöstöhallinto

Toteutus

Valmistava koulutus rakentuu eri aihekokonaisuuksista:
- Jalosta yritysideasi liikeideaksi
- Luo käsikirjoitus yritystoiminnallesi
- Hanskaa yrityksesi käynnistäminen
- Pistä tehoa markkinointiin ja myyntiin

Koulutus toteutetaan jokaisen opiskelijan kanssa tehtävän henkilökohtaisen tutkinnonsuorittamissuunnitelman ja opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Lähiopiskelu järjestetään 1-2 iltana viikossa klo 16.30-20.30. Opiskelu sisältää myös itsenäistä etä- ja verkko-opiskelua sekä työssäoppimista oman yritysidean pohjalta tehtävissä suunnittelutehtävissä tai omassa yrityksessä.

Lisätietoja

Koulutuksen hinta on 300 €. Lisäksi tutkintomaksu 58 €, joka tilitetään Opetushallitukselle. Ammattitutkinnon suorittanut voi hakea ammattitutkintostipendiä koulutusrahastosta. Katso hakukriteerit www.koulutusrahasto.fi

Hakeudu koulutukseen osoitteessa www.kpedu.fi/liiketalous

Lisätietoja koulutuksesta:
kouluttaja Tuija Nissilä, p. 044 7250 854
tutkintovastaava Helena Myllymäki,
p. 044 7250 857

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi.

Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus
Liiketalous, yrittäjyys ja johtaminen
Närvilänkatu 8, 67100 Kokkola

Viimeksi muokattu: 28.4.2017