Yrittäjän ammattitutkinto - yritystoimintaa suunnittelevat

Opetusmuoto

Monimuoto-opetus

Laajuus

henkilökohtaistetaan

Kesto

Paikka

Kokkola

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus

Hinta

300 € + 58 € tutkintomaksu

Tavoite

Koulutuksessa pääset hiomaan omaa ideaasi, tutustut yrittäjyyden menestysresepteihin ja opit väistämään pahimpia sudenkuoppia. Palautteiden mukaan osallistujat kokevat saaneensa luottamusta omaan itseensä ja vertaistukea muilta opiskelijoilta.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka suunnittelevat oman yritystoiminnan aloittamista tai ovat toiminnan alkuvaiheessa. Koulutus sopii hyvin myös omistajanvaihdostilanteessa oleville jatkajille sekä henkilöille, jotka haluavat vahvistaa omaa osaamistaan. Ei pohjakoulutusvaatimusta.

Sisältö

Koulutuksen avulla opit tunnistamaan liiketoiminnallisia mahdollisuuksia ja riskejä, osaat suunnitella yrityksesi toiminnan tuottavaksi, hoitaa yrityksen perustamiseen liittyvät toimet ja tiedät, kuinka järjestää markkinointi ja myynti, taloushallinto ja rahoitus. Yrittäjän ammattitutkinto koostuu kolmesta osasta. Osien alla esimerkkejä koulutuksen sisällöstä.

1. Yritystoiminnan suunnittelu (pakollinen tutkinnon osa)
- Liikeidean täsmentäminen
- Toimintaympäristön, kysynnän ja kilpailun arvioiminen
- Liiketoimintasuunnitelman laatiminen
- Nykyaikaisen markkinoinnin suunnittelu
- Yrityksen suunnittelulaskelmien tekeminen
- Hyödyllisten verkostojen selittäminen

2. Yritystoiminnan käynnistäminen (pakollinen tutkinnon osa)
- Yrityksen perustamisasiakirjojen laadinta
- Markkinoinnin ja myynnin käynnistäminen
- Talousasioiden järjestäminen
- Sopimusten tekeminen
- Omasta jaksamisesta huolehtiminen

3. Voit valita yhden seuraavista tutkinnon osista
- Henkilöstöhallinto (työnantajana toimiminen)
- Myynti ja markkinointi (digiaikakauden keinojen hallinta, juridiikka)
- Taloushallinto (tunnuslukujen ja raporttien ymmärtäminen)
- Tuotteistaminen (palvelujen konkretisoiminen ostettavaksi tuotteiksi)

Toteutus

Koulutus toteutetaan opiskelijan kanssa tehtävän henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Lähiopiskelu järjestetään 1-2 iltana viikossa klo 16.30-20.30. Opiskelu sisältää myös itsenäistä etä- ja verkko-opiskelua sekä työssäoppimista oman yritysidean pohjalta tehtävissä suunnittelutehtävissä tai omassa yrityksessä.

Lisätietoja

Koulutuksen hinta on 300 €. Lisäksi tutkintomaksu 58 €, joka tilitetään Opetushallitukselle. Ammattitutkinnon suorittanut voi hakea ammattitutkintostipendiä koulutusrahastosta. Katso hakukriteerit www.koulutusrahasto.fi

Hakeudu koulutukseen osoitteessa www.kpedu.fi/liiketalous

Lisätietoja koulutuksesta:
kouluttaja Tuija Nissilä, p. 044 7250 854
tutkintovastaava Helena Myllymäki,
p. 044 7250 857

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi

Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus
Liiketalous, yrittäjyys ja johtaminen
Närvilänkatu 8, 67100 Kokkola

Viimeksi muokattu: 16.12.2017