Kiinteistöpalvelujen perustutkinto maahanmuuttajille

toimitilahuoltaja

Opetusmuoto

Laajuus

hops

Kesto

18.9.2017 - 21.5.2019

Paikka

Kokkola

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Hinta

58 €

Tavoite

Opiskelija omaksuu kiinteistöpalvelualalla toimitilahuoltajan tehtävissä tarvittavat perustiedot ja saa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan tehtäviin. Toimitilahuoltaja osaa tehdä asiakaslähtöisesti palvelusopimuksen mukaisia ylläpito- ja perussiivoustehtäviä. Hänellä on valinnaisten tutkinnon osien tuomaa erityisosaamista.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille henkilöille, jotka haluavat työskennellä siivoustehtävissä kiinteistöpalvelualalla.

Sisältö

Pakolliset tutkinnon osat: asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen, ylläpitosiivous ja perussiivous

Valinnaiset tutkinnon osat: asuinkiinteistöjen puhtaanapito, ulkoalueiden hoito, kauppa- ja myymälätilojen puhtaanapito ja märkätilojen puhtaanapito

Toteutus

Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena, johon sisältyy työssäoppimista. Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisemmin hankittu osaaminen. Tutkintotilaisuudet järjestetään työpaikoilla. Koulutukseen sisältyy myös suomen kielen opetusta.

Lisätietoja

Osallistujilta peritään tutkintomaksu 58 €.

Lisätietoja: kouluttaja Pirkko Rahkonen, pirkko.rahkonen(at)kpedu.fi, 044 7250808

Hakuaika päättynyt

Viimeksi muokattu: 19.1.2018