Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

datanomi

Opetusmuoto

Monimuoto-opetus

Laajuus

Henkilökohtaistetaan

Kesto

Paikka

Kokkola

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on opiskella laaja-alaiset valmiudet tieto- ja viestintätekniikka-alan työntehtäviin.

Datanomin tutkinto on hyvä perusta vaativiinkin työtehtäviin: datanomeja tarvitaan siellä, missä tietokoneita käytetään.

Kohderyhmä

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto on tarkoitettu sinulle, jos
- tarvitset it-osaamista työssäsi toimialasta riippumatta
- työskentelet tieto- ja viestintätekniikan parissa, mutta tutkinto puuttuu
- haluat kehittää itseäsi ja ammattitaitoasi tai
- haluat laajentaa työnkuvaasi

Sisältö

Koulutus sisältää tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon osat:

Kaikille yhteiset tutkinnon osat:
- Palvelutehtävissä toimiminen
- Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto

Osaamisalan opinnot:
- Ohjelmistotuotanto tai
- Käytön tuki

Valinnaiset tutkinnon osat:
- Osaamisalaa tukevat valinnaiset opinnot

Toteutus

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma koulutuksen ja tutkinnon suorittamiseksi.

Koulutus on monimuotokoulutusta. Lähiopetusta järjestetään pääsääntöisesti joka toinen viikko yhtenä arki-iltana ja lauantaisin. Opiskelu sisältää myös itsenäistä etä- ja verkko-opiskelua sekä työssäoppimista oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Osa opinnoista toteutetaan verkko-opiskeluna.

Voit osallistua koulutukseen oman työsi ohessa, jolloin pystyt soveltamaan koulutuksessa oppimaasi heti työtehtävissäsi. Mikäli olet tällä hetkellä ilman työpaikkaa, voidaan koulutuksesi henkilökohtaistaa päätoimiseksi opiskeluksi.

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto suoritetaan työpaikalla tai työssäoppimispaikalla henkilökohtaisen tutkinnon suorittamissuunnitelman mukaisesti.

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksesta:
kouluttaja Tarja Peltoniemi, p. 044 725 0848
kouluttaja Heli Marjala, p. 044 725 0847

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi.

Pakolliset tutkinnon osat:

Palvelutehtävissä toimiminen

Koulutuksen jälkeen osaat

 • tunnistaa, kuvailla ja dokumentoida liiketoiminnan keskeiset toimintaprosessit ja sidosryhmät
 • käyttää eri työväline- ja viestintäohjelmia omassa työssäsi
 • käyttää sosiaalisen median työkaluja
 • suunnitella ja valmistella palvelutilanteen
 • palvella asiakasta ja hoitaa palvelutilanteen jälkitoimet
 • viestiä sähköisesti ja kirjallisesti
 • laatia, ylläpitää ja muokata tilastoja ja raportteja
 • ylläpitää tietokannoissa ja -verkoissa olevaa tietoa

Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto

Koulutuksen jälkeen osaat

 • tehdä laitteiden ja ohjelmistojen hankintaprojektiin liittyviä työtehtäviä
 • asentaa työasemaan tarvittavat käyttöjärjestelmät, oheislaitteet ja perusohjelmat
 • konfiguroida työaseman laitteet ja ohjelmat toimivaksi kokonaisuudeksi
 • kytkeä työaseman verkkoon
 • testata ja dokumentoida työaseman käyttöönoton

Osaamisala (valitaan toinen)

Ohjelmistotuotannon osaamisala

Koulutuksen jälkeen osaat

 • määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot
 • suunnitella ohjelmiston rakenteen
 • laatia ohjelmiston teknisen spesifikaation
 • suunnitella ohjelmiston toteuttamisen
 • toteuttaa ohjelmiston
 • testata ja dokumentoida ohjelmiston

Käytön tuen osaamisala

Koulutuksen jälkeen osaat

 •  ylläpitää tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä sekä siinä tarjottavia palveluja
 • hallinnoida palvelinohjelmistoja
 • virtualisoida palvelinympäristön
 • huolehtia tietojärjestelmän tietoturvasta
 • asentaa ja vakioida työasemalaitteiston, sovellusohjelmat sekä tietoliikenneyhteydet
 • tuottaa tietoverkkoon palveluja
 • ottaa työasemalla verkkopalveluja käyttöön
 • kouluttaa, opastaa ja tukea asiakkaita
 • dokumentoida tieto- ja viestintäteknisen laitteen tai järjestelmän käyttöönoton
Datanomi-koulutuksen-rakenne1
Viimeksi muokattu: 20.1.2018